Pranešimai spaudai

2018
vasario
22 d.

Renkami kandidatai į Lietuvos mokslo tarybos vadovybę

autor. Evgenija Levin

Švietimo ir mokslo ministerija kviečia mokslo ir studijų institucijas, valstybės institucijas, asociacijas ir įstaigas siūlyti kandidatus į Lietuvos mokslo tarybos pirmininko ir jo pavaduotojų – Humanitarinių ir socialinių mokslų bei gamtos ir technikos mokslų komitetų pirmininkų – pozicijas. Šie Lietuvos mokslo tarybos nariai į minėtas pareigas bus skiriami 5 metų kadencijai nuo 2018 m. birželio 27 dienos.

Vadovaujantis Lietuvos mokslo tarybos nuostatais, į Tarybos pirmininkus ir jo pavaduotojus siūlomi nepriekaištingos reputacijos, aktyviai mokslinį darbą dirbantys mokslininkai, turintys mokslo organizavimo, tarptautinio mokslinio bendradarbiavimo, ekspertinio darbo patirties Lietuvos ir Europos Sąjungos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros klausimais.

Institucijoms teikiant kandidatūras prašome nurodyti šiuos duomenis:
• kandidato vardas ir pavardė, mokslo laipsnis, gimimo data;
• šiuo metu kandidato vykdomos mokslinės veiklos mokslo sritis, kryptis, pagrindinė ir nepagrindinė darbovietė ir užimamos pareigos; 
• trumpas kandidato pastarųjų penkerių metų vykdytos veiklos mokslinių tyrimų, mokslo organizavimo, tarptautinio bendradarbiavimo ir tarptautinių projektų koordinavimo bei ekspertizės srityse apibūdinimas;
• kandidato pastarųjų 5 metų mokslinių publikacijų sąrašas, jame nurodant ne daugiau nei 5 kandidato požiūriu svarbiausias mokslines publikacijas ir jo vadovautų ne daugiau nei 5  mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros projektų (nurodant finansavusias institucijas) sąrašas.

Siūlymus dėl kandidatų prašome teikti el. p. smmin@smm.lt iki kovo 2 dienos.

 

ŠMM Komunikacijos skyrius