Pranešimai spaudai

rugsėjo 24 d.

Rugsėjo 25 dieną renkamas Meilės Lukšienės premijos laureatas

Rytoj, rugsėjo 25 d., 15 val. Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos skaitykloje (A. Volano g. 2, Vilnius) bus paskelbtas  Meilės Lukšienės premijos laureatas.

15.15 val. numatomas trumpas šių metų premijos laureato ir 2019 metų Meilės Lukšienės premijos laureato Arno Zmitros pasisakymas.

Premija laureatui bus įteikta spalio 5 d. iškilmingame Tarptautinei mokytojų dienai skirtame renginyje.

Meilės Lukšienės premija skiriama  mokytojams iki 35 metų už demokratiškumo, bendruomeniškumo, pilietiškumo, tautiškumo, humanizmo ir kūrybiškumo idėjų įgyvendinimą ir sklaidą.

Premija, kuri skiriama kasmet, įprasminamas daktarės Meilės Lukšienės atminimas, jauni pedagogai skatinami aktyviai įsitraukti į švietimo darbus.

Kandidatus premijai gauti gali teikti mokyklų vadovai, savivaldybės, tėvų, mokinių, taip pat kitos nevyriausybinės organizacijos, švietimo asociacijos, ministerija ir jai pavaldžios įstaigos, savo kandidatūrą taip pat gali siūlyti pats pretendentas į premiją.  Laureatą išrenka švietimo, mokslo ir sporto ministro sudaryta komisija, prieš tai vyksta kandidatų prisistatymai, pokalbiai, bendra diskusija.

Premiją 2010 m. įsteigė Švietimo ir mokslo ministerija. Premijos dydis – 4 680 Eur.

 

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos

Komunikacijos skyrius

El. paštas info@smm.lt