Pranešimai spaudai

liepos 28 d.

Šalies sporto federacijoms ir neįgaliųjų sporto organizacijoms papildomai skirti 1,7 mln. eurų

autor. Aidas Jarušaitis

Vyriausybė šiandien pritarė Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos siūlymui pakeisti ir papildyti Aukšto meistriškumo sporto programų įgyvendinimo finansavimo valstybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašą, o tai leidžia papildomai skirti 1,7 mln. eurų sporto šakų federacijų ir neįgaliųjų sporto organizacijų 2021 metų aukšto meistriškumo sporto programoms.

Galimybė skirti papildomų lėšų sporto federacijų ir neįgaliųjų sporto organizacijų aukšto meistriškumo sporto programoms atsirado Seimui priėmus 2021 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo pakeitimus ir dėl to perkėlus 30 procentų Sporto rėmimo fondo lėšų (t. y. beveik 6,5 mln. eurų) aukšto meistriškumo sportui. Būtent iš šių lėšų federacijų ir neįgaliųjų organizacijų programoms ir skiriami 1,7 mln. eurų. Likusios lėšos planuojamos skirti medicinos paslaugų aukšto meistriškumo sportininkams prieinamumui ir stiprinimui, tarptautinių renginių, studentų sporto, sporto gimnazijų veiklos, mokymo plaukti programos finansavimui ir kt.

Papildomi 1,7 mln. eurų bus skirti federacijoms, kurių programoms įgyvendinti šįmet buvo skirta mažiau lėšų nei jos prašė, bei toms, kurios pateiks naujomis priemonėmis papildytas savo programas. Papildytas aukšto meistriškumo sporto programas federacijos ir organizacijos turės pateikti iki rugsėjo 1 d.

Skyrus papildomų lėšų, 2021 m. federacijų ir neįgaliųjų sporto organizacijų aukšto meistriškumo sporto programoms finansuoti iš viso bus paskirstyti 9,7 mln. eurų: šių metų kovą ŠMSM 68-ioms sporto šakų federacijoms ir neįgaliųjų sporto organizacijoms jau paskirstė 8 mln. eurų. 2020 m. tam skirti 7 mln. eurų.

ŠMSM pasiūlymui dėl 1,7 mln. eurų skyrimo, juos perkėlus iš Sporto rėmimo fondo, aukšto meistriškumo sporto programoms finansuoti pritarta ir Seimo Jaunimo ir sporto reikalų komisijoje. 

 

 

Komunikacijos skyrius

El. paštas: info@smm.lt