Pranešimai spaudai

2016
rugsėjo
08 d.

Savivaldybėse prasidės registracija į būrelius, finansuojamus krepšelio lėšomis

Švietimo ir mokslo ministerija primena mokiniams ir jų tėveliams dėl galimybės pasirinkti neformaliojo vaikų švietimo programas  (būrelius), kuriems skiriamas tikslinis valstybės finansavimas - krepšelis.

„Prieš metus įvestas neformaliojo vaikų švietimo krepšelis pasiteisino – registruotasi aktyviai, pasiūlyta didelė programų įvairovė. Daugiau kaip tūkstantis neformalaus švietimo programų teikėjų pasiūlė ir užregistravo per 2 tūkst. programų. Įvairius neformalaus vaikų švietimo būrelius savivaldybėse pasirinko 82 tūkst. vaikų, “- sako švietimo ir mokslo ministrė Audronė Pitrėnienė.
Ministrė pabrėžė, kad visos savivaldybės turi sistemingai ir aktyviai vykdyti stebėseną, kaip naudojamos valstybės lėšos.

Rugsėjo mėnesį  savivaldybėse intensyviai vertinamos naujos neformaliojo švietimo programos ir interneto svetainėse skelbiami būrelių sąrašai bei informacija apie juos. Kviečiame tėvus sekti savivaldybių informaciją.
Vaikai ir tėvai, pasirinkę tik vieną iš paskelbtų programų, turi atvykti į nurodytą vietą  ir pasirašyti sutartį su programos vykdytoju, kad būtų apmokėtas jų dalyvavimas pasirinktame būrelyje.
Rekomenduojama krepšelio suma lieka ta pati –15 eurų. Skirtingose savivaldybėse ii  gali svyruoti trečdaliu, t. y. vieno vaiko būreliui  galima skirti nuo 10 iki 20 eurų. Krepšelio dydis gali  kisti, atsižvelgus į būrelius lankančių mokinių skaičių savivaldybėje ar savivaldybės nustatytus prioritetus.

Nuo 2015 m. spalio 1 d. neformaliojo vaikų švietimo veikloms skiriamas tikslinis valstybės finansavimas - krepšelis.
Įvairios organizacijos ar laisvieji teikėjai vaikams ir paaugliams pasiūlė ne tik tradicinius laisvalaikio užsiėmimus, bet ir fechtavimą, robotiką, sportinį šaudymą, aikido, loginį mąstymą, hiphopą, klasikinį baletą, ledo ritulį, viešojo kalbėjimo meną, patriotinio ugdymo programą ir daugybę kitų programų. Krepšelis finansuojamas iš dalies valstybės lėšomis, iš dalies iš ES struktūrinių fondų. Tam skirta 9,72 mln. Eurų.

Švietimo ir mokslo ministerijos
Komunikacijos skyrius
E.p.info@smm.lt
Tel. (8 5) 219 1253