Pranešimai spaudai

2019
gruodžio
11 d.

Šiandien į pirmą posėdį rinksis darbo grupė, tobulinsianti etatinio užmokesčio modelį

Gruodžio 11 dieną 15 val. į Švietimo, mokslo ir sporto ministeriją susirinks darbo grupė etatiniam mokytojų darbo apmokėjimui tobulinti. Ši darbo grupė pakoreguos etatinio darbo užmokesčio modelį, ištaisys pastebėtus trūkumus ar praktikoje nepasiteisinusius dalykus.

„Mūsų tikslas – peržiūrėti ir atnaujinti etatinio modelio metodiką, kad jis taptų aiškesnis ir paprastesnis. Norime kuo geriau atliepti mokyklų, mokytojų ir vadovų poreikius, todėl analizuosime siūlymus, tarsimės su mokytojų profesinių sąjungų, mokyklų vadovų atstovais, siekdami sumažinti perteklinį popierizmą, norėdami paskatinti didesnį mokyklų bendruomenių tarpusavio pasitikėjimą“, – sako viceministrė Jolanta Urbanovič, vadovaujanti šiai darbo grupei. 

Į darbo grupę įeina visų švietimo darbuotojų profesinių sąjungų, mokyklų vadovų asociacijų atstovai, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos darbuotojai ir kt.

Naują darbo grupę ministras Algirdas Monkevičius yra patvirtinęs šių metų lapkričio mėn.

Mokytojų etatinis darbo užmokesčio modelis dviem etapais buvo pradėtas įvesti nuo 2018 m. rugsėjo. Šiemet kovo 1 d. ministras Algirdas Monkevičius pasirašė teisės aktus, įteisinančius etatinio mokytojų darbo užmokesčio modelio tobulinimus, kurie įsigaliojo nuo rugsėjo. Patobulintame etatinio modelyje buvo pakeista etato sandara – atsisakyta trijų kategorijų darbo valandų, apsiribota dviem kategorijomis – tai valandos, skiriamos pamokoms ir pasiruošimui, mokinių darbams vertinti, vadovauti klasei, bei valandos, skiriamos veikloms mokyklų bendruomenei ir kvalifikacijai tobulinti. Kitas svarbus pakeitimas – pagal klasės dydį diferencijuojamos valandos, skiriamos vadovauti klasei.

Pamokoms pasiruošti ir mokinių darbams vertinti skirtos valandos taip pat diferencijuojamos pagal mokomuosius dalykus ir klasės dydį – didesnė klasė, daugiau ir laiko pasirengimui, mokinių darbų taisymui. Taip pat buvo apibrėžtos privalomos ir neprivalomos valandos, skiriamos mokyklos bendruomenei, atsirado tikslesnės nuostatos dėl darbo grafiko sudarymo, mokytojų poilsio, nuotolinio darbo.

 

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos

Komunikacijos skyrius

Tel. (8 5) 219 1233

El. paštas info@smm.lt