Pranešimai spaudai

spalio 20 d.

Siūloma didinti lietuvių kalbos statusą užsienio lituanistinėse mokyklose

Punsko lietuviškos mokyklos mokinukai.
autor. Artūras Žukas

Planuojama, kad nuo sausio Švietimo, mokslo ir sporto ministerija organizuotų užsienio lituanistinėse mokyklose besimokančių mokinių lietuvių kalbos pasiekimų vertinimą – būtų nustatomas jų lietuvių kalbos mokėjimo lygis. Išlaikiusiesiems lietuvių kalbos pasiekimų vertinimą būtų išduodamas pažymėjimas. Šiandien Vyriausybė pateikė teigiamą išvadą dėl tokio Seimo narių parengto Švietimo įstatymo pakeitimo.

Vertinti lietuvių kalbos pasiekimus ir gauti tai įrodantį dokumentą daugelį metų pageidavo lituanistinės mokyklos. Lituanistinių mokyklų mokiniams pažymėjimas leis sklandžiau integruotis jiems grįžus į Lietuvą, mokytojams bus paprasčiau suprasti, kokio lygio yra vaiko lietuvių kalbos žinios. Pažymėjimas taip pat suteiks papildomų galimybių stojant į užsienio aukštąsias mokyklas, nes lietuvių kalbos mokėjimas būtų įskaitomas kaip užsienio kalba.  

Lietuvių kalbos mokėjimo lygiai bus nustatomi pagal Bendruosius Europos kalbų mokymosi, mokymo ir vertinimo metmenis, pripažįstamus daugelyje valstybių. Pagal šiuos metmenis nustatomi kalbos pradedančio vartotojo (A1 ir A2), savarankiško vartotojo (B1 ir B2) ir gero vartotojo (C1 ir C2) lygiai. Lietuvių kalbos pasiekimų vertinimo organizavimo, vykdymo ir apmokėjimo tvarkos aprašą patvirtins švietimo, mokslo ir sporto ministras.

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos duomenimis, įvairiose užsienio šalyse veikia daugiau kaip 200 lituanistinių mokyklų, jose mokosi apie 8,5 tūkst. vaikų. Jeigu mokinių skaičius išliktų panašus, priėmus įstatymo projektą dėl lituanistinių mokyklų finansavimo, kasmet reikėtų apie 1 500 tūkst. eurų valstybės biudžeto lėšų.  

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos

Komunikacijos skyrius

El. paštas info@smm.lt

 

 

Paieška

Naujausi teisės aktai

Visi teisės aktai