Pranešimai spaudai

2019
balandžio
25 d.

Skelbiamas neformaliojo vaikų švietimo projektų finansavimo konkursas

autor. Artūras Žukas

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija skelbia neformaliojo vaikų švietimo projektų finansavimo konkursą, kviečia teikti paraiškas ir gauti finansavimą įvairiems projektams.  Konkurso biudžetas – 150 tūkst. eurų. Didžiausia vienam projektui skiriama pinigų suma – iki 7 tūkst. eurų.

Laukiami projektai, kurie skatintų bendradarbiavimą tarp nevyriausybinių organizacijų, švietimo įstaigų, kultūrinę raišką, stiprintų vaikų sveikatą, ugdytų pilietiškumą, lavintų vaikus gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos ir matematikos srityse.

Vieno projekto trukmė – ne trumpesnė negu 3 mėn. Numatyta veikla turi būti patraukli vaikams. Nebus vertinami projektai, kurių tikslas – teorinio mokymo seminarai, sporto, kultūros ir meno, politinių ir religinių renginių organizavimas. Panaši veikla gali būti tik kaip priemonė projekto tikslams pasiekti.

Skiriant lėšas, prioritetai teikiami projektams, kurie sudaro galimybes dalyvauti didesniam vaikų skaičiui keliose savivaldybėse, taip pat, jei projekto veiklos vyksta mokinių vasaros atostogų metu, įtraukia vaikus iš socialinės rizikos šeimų ar turinčius specialiųjų ugdymosi poreikių.

Teikti paraiškas ir gauti finansavimą savo projektams gali neformaliojo vaikų švietimo ar kitos įstaigos, asociacijos – visi, kas turi teisę užsiimti neformaliojo vaikų švietimo veikla. Paraiškų konkursui šiemet negali teikti laisvieji mokytojai ir tie projektų rengėjai, kurie pernai neatsiskaitė už skirtas lėšas ar padarė kitų pažeidimų.

Norintieji dalyvauti konkurse užpildytas paraiškas iki gegužės 15 dienos turi siųsti Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centrui el. paštu konkursas@lmnsc.lt.

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija neformaliojo vaikų švietimo projektus po ilgesnės pertraukos vėl ėmė finansuoti 2014 m. Beveik visose savivaldybėse vyko kelios dešimtys ministerijos finansuojamų įvairiausių projektų. 2015 m. ministerija asociacijų, kitų organizacijų parengtiems projektams paskirstė 60 tūkst. eurų, kitąmet – 75 tūkst. eurų. Pernai neformaliojo vaikų švietimo projektų finansavimo konkursui buvo paskirstyta 149 999 eurų. Iš viso buvo gautos 157 paraiškos, finansuoti 28 projektai. 2018 metais konkurso veiklose dalyvavo daugiau nei 14 tūkst. vaikų iš Lietuvos ir užsienio mokyklų.

Daugiau informacijos bus paskelbta Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro interneto svetainėje http://www.lmnsc.lt/

Konkurso aprašą ir paraiškos formas galima rasti Seimo dokumentų portale
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/bdd2f750658b11e99676cb74c51fe1f4.

 

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos

Komunikacijos skyrius

Tel. (8 5) 219 1197

El. p. info@smm.lt