Pranešimai spaudai

2018
vasario
22 d.

Skelbiamas STEAM konkursas moksleiviams „Mūsų eksperimentas“

Skelbiame STEAM gamtos mokslų konkursą „Mūsų eksperimentas“. Konkursas skirtas 1-11 klasių mokiniams, kurie mėgsta tyrinėti, žavisi gamtos mokslais, technologijomis, inžinerija ir matematika. Dalyvauti konkurse kviečiami moksleiviai iš bendrojo ugdymo mokyklų, profesinių mokyklų ir neformaliojo švietimo įstaigų. Nugalėjusių mokinių komandų ir mokytojų laukia puiki dovana – kelionė į Helsinkio mokslų centrą „Heureka“.

Konkurso darbą, kuris gali būti atliekamas per pamokas ar neformaliojo švietimo veiklas, turi parengti ne daugiau kaip 5 mokinių komanda, vadovaujama mokytojo ar mokytojų. Tiriamojo darbo temą pasirenka patys konkurso dalyviai. Tiriamasis darbas turi būti bet kurios STEAM mokslų ar jų grupių tematikos, tačiau galima atlikti ir jungtinį kelių mokomųjų dalykų darbą. Visą eksperimento eigą reikia nufilmuoti.

Filmuotus ir aprašytus tiriamuosius darbus konkursui galima pateikti iki 2018 metų gegužės 8 d.

Kokybiškas technologijų, gamtos ir tiksliųjų mokslų ugdymas turėtų būti grįstas pačių mokinių atliekama tiriamąja veikla: stebėjimais, analize, bandymais, modeliavimu ir kt. Per tyrimą išsiaiškinti gamtos reiškiniai ir procesai leidžia giliau perprasti mokslų prasmę, integralumą, atrasti jų naudą visose gyvenimo srityse ir galbūt juos pamėgti.

Atliktus darbus vertins komisija, sudaryta iš Vilniaus universiteto mokslininkų ir mokytojų asociacijų atstovų. Bus vertinamas darbų moksliškumas, kūrybiškumas, pateikimo ir pristatymo kokybė, t.y., vaizdo medžiagos kokybė, esminių tyrimo akcentų iliustravimas, teksto aiškumas, informatyvumas ir kt. Darbai bus vertinami trijose amžiaus grupėse: 1–4 kl., 5–8 kl., 9–11 kl.

Konkurso nuostatus rasite Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro interneto tinklalapyje

Konkursą „Mūsų eksperimentas“ organizuoja Švietimo ir mokslo ministerija, Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras kartu su STEAM krypčių mokytojų asociacijomis. Partneris – Vilniaus universiteto Gyvybės mokslų centras.

 

Švietimo ir mokslo ministerijos
Komunikacijos skyrius
El. paštas info@smm.lt