Pranešimai spaudai

2018
vasario
15 d.

ŠMM dovana užsienio lituanistinėms mokykloms - daugiau nei 1000 lietuviškų knygų

Punsko lietuviškos mokyklos mokiniai.

Švietimo ir mokslo ministerija Valstybės atkūrimo 100-ųjų metinių proga užsienio lietuviškoms mokykloms paruošė dovaną – ministerija dovanoja elektroninio knygyno prenumeratą, kuriame lietuviškas knygas bus galima skaityti nemokamai beveik metus. Tokią dovaną gaus apie 10 tūkst. mokinių 10-yje lietuviškų formaliojo ugdymo mokyklų ir daugiau nei 200 lituanistinių mokyklų užsienyje.

„Tokios ypatingos Lietuvai šventės proga norime, kad kiekvieną lietuvį tolimiausiame pasaulio krašte pasiektų gurkšnis Lietuvos. Tikimės, kad ši Lietuvos dovana paskatins užsienyje gyvenančius mūsų tautiečių vaikus ir jaunimą dar intensyviau mokytis lietuvių kalbos, o mokytojams – praplėsti akiratį ar tiesiog praleisti laisvalaikį su lietuviška knyga“, – sako švietimo ir mokslo ministrė Jurgita Petrauskienė.  

Užsienio lietuviškų mokyklų mokiniai ir mokytojai elektroniniame knygyne „Milžinas“ 10 mėnesių nemokamai galės rinktis ir skaityti daugiau nei 1000 įvairaus žanro lietuviškų knygų. Knygas reikia atsisiųsti internetu, o skaityti galima planšetėse ar mobiliuosiuose telefonuose. O visas Lietuvos ir užsienio mokyklas 100-mečio proga pasieks ministerijos užsakymu išleisti žemėlapiai ir plakatas – 1918 metų vasario 16-osios nutarimo aktas. Šiuose sieniniuose Lietuvos žemėlapiuose sužymėti istoriniai įvykiai ir objektai.

Tai ne paskutinė ministerijos dovana užsienio lietuviškoms mokykloms šiemet. Ministerija vasarą organizuos užsienio šalių lietuviškų mokyklų mokinių stovyklą Lietuvoje. Į nemokamą 10 dienų stovyklą bus pakviesta apie 100 vaikų ir jaunuolių iš įvairių pasaulio šalių. Be to, birželį Vilniuje planuojama surengti bene didžiausią užsienio lietuviškų mokyklų vadovų ir lituanistikos (baltistikos) centrų dėstytojų forumą, skirtą valstybės atkūrimo 100-mečiui.

Ministerija į užsienio lietuviškas mokyklas siunčia mokytojus, rūpinasi jų kvalifikacija. Kasmet į lietuviškas mokyklas išvyksta apie 40 mokytojų, jiems skiriama apie 470 tūkst. eurų. Belgijos ir Liuksemburgo Europos mokyklose pagal darbo sutartis dirba dar 13 mokytojų, atlyginimus jiems moka Lietuva. ŠMM taip pat finansiškai remia neformalųjį lituanistinį švietimą – 37 neformaliojo švietimo mokytojams remti ministerija skiria apie 150 tūkst. eurų per metus. Taip pat skiriamas finansavimas lituanistinių mokyklų neformaliojo švietimo projektams, jiems ministerija šiemet skiria apie 150 tūkst. eurų.

ŠMM šias mokyklas aprūpina knygomis, mokymo priemonėmis, kompiuterine įranga, mokymo medžiaga. Taip pat remiami 40 lituanistikos (baltistikos) centrų, kuriuose lietuvių kalbą ir kultūrą studijuoja apie 1100 studentų (daugiausia Lenkijoje ir Čekijoje). Užsienio lietuviams, pasirinkusiems studijas Lietuvoje, daromos lengvatos stojant. Šiuo metu Lietuvos aukštosiose mokyklose studijuoja apie 160 užsienio lietuvių.

Švietimo ir mokslo ministerijos
Komunikacijos skyrius
Tel. (8 5) 219 1197
El. paštas info@smm.lt
 

Paieška

Naujausi teisės aktai

Visi teisės aktai