Pranešimai spaudai

2018
spalio
08 d.

ŠMM: paskleista žinia apie Ugdymo plėtotės centro pirkimą nėra teisinga

Socialiniuose tinkluose paskleista informacija apie Ugdymo plėtotės centro konkursą pirkti ugdymo programų rengimo paslaugas kai kur prasilenkia su tiesa, teigia Švietimo ir mokslo ministerija.

„Švietimo ir mokslo ministerijos prašymu Ugdymo plėtotės centras peržiūri ir atnaujina ugdymo turinį. Jau anksčiau buvo atliktos viešosios konsultacijos su interesų grupėmis dėl jo sudedamųjų dalių: ugdymo programų, mokymo priemonių, mokytojų rengimo, mokinių pasiekimų vertinimo kaitos. Dabar, išsiaiškinus lūkesčius, siūlymus, pradedami konkretūs programų atnaujinimo darbai. Jiems atlikti perkama paslauga viešojo pirkimo būdu, kuris neabejotinai  yra viešiausias ir skaidriausias būdas pirkti paslaugas valstybėje“ , - sako švietimo ir mokslo viceministras Gražvydas Kazakevičius.

Bendra pirkimo suma yra ne daugiau kaip 1,3 mln. Eur – paskleistoje informacijoje nurodyta kelis kartus didesnė suma yra viso projekto (7,8 mln. Eur), kurio viena dalių yra šis minimas pirkimas. Potencialūs paslaugos teikėjai turi pasiūlyti ne mažiau kaip 84 ekspertus, rengsiančius programas, paslaugos atlikimo trukmė – 22 mėn.

Programų rengimo paslaugos pirkimas nėra išimtis, programas ir anksčiau atnaujindavo darbo grupės, kurių paslaugos būdavo perkamos viešojo pirkimo būdu. Pavyzdžiui, 2016 m. atnaujintą lietuvių kalbos ir literatūros programą irgi rengė samdyta darbo grupė, į jos sudėtį įėjo ir dr. Darius Kuolys.

Paviešintoje informacijoje minima nuo vasaros dirbanti darbo grupė nerengia programų, jų funkcija – konsultacinė,  patariamoji, ji koordinuoja visą ugdymo turinio atnaujinimą pradedant mokymo programomis ir baigiant mokinių vertinimu. Jos nariams nėra mokama už dalyvavimą grupės veikloje. Ekspertų grupės perkamos būtent dalykiniam turiniui.

Komunikacijos skyrius
Tel. (8 5) 2191235
El. p. info@smm.lt