Pranešimai spaudai

vasario 17 d.

Sporto fondo remiami projektai vykdomi be pažeidimų

Riešės lietuviškos mokyklos sporto aikštynas

Švietimo mainų paramos fondas, neplanuotai patikrinęs aštuonis sporto projektus, iš dalies finansuotus Sporto rėmimo fondo lėšomis, nustatė, kad numatytos projektų veiklos vyksta pagal tvarkaraščius.

Nustatyti keli neesminiai neatitikimai: mažesnis nei suplanuotas (iki 20 proc.) dalyvių skaičius, laiko pakeitimas iš karto neinformavus projekto koordinatoriaus.

Apie neplanines patikras projekto vykdytojai nėra informuojami. Tokios patikros atliekamos siekiant nustatyti, ar projektų veiklos vyksta taip, kaip suplanuota, ir užkirsti kelią galimoms projekto rizikoms. Per neplanines patikras tikrinama, ar renginio vieta ir laikas atitinka nurodytas tvarkaraštyje, ar vykdoma būtent tokia veikla, kuri ir numatyta veiklos tvarkaraštyje, koks dalyvių sąrašas, ar dalyvauja tikslinės grupės atstovai.

Švietimo mainų paramos fondo neplaninės patikros sausio mėnesį buvo atliktos septyniuose miestuose ir miesteliuose.

 

Švietimo mainų paramos fondo inf.