Pranešimai spaudai

birželio 22 d.

Sporto žiniasklaida galės gauti finansavimą iš Sporto rėmimo fondo

Nuo kitų metų Sporto rėmimo fondo lėšomis galės būti finansuojama ir sporto informacijos sklaida, o fondo lėšas administruos Švietimo mainų paramos fondas. Tai numato Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos pasiūlyti Sporto rėmimo fondo darbo tvarkos pakeitimai, kuriems šiandien pritarta Vyriausybės posėdyje. Pakeitimai atlikti įgyvendinant Sporto įstatymo nuostatas.

Iki šiol Sporto rėmimo fondo lėšas fizinio aktyvumo veikloms, sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimui, sporto renginių organizavimui, kvalifikacijos tobulinimui laikinai administravo ir lėšas mokėdavo Švietimo, mokslo ir sporto ministerija.

Taip pat praplečiamas skelbiamos informacijos sąrašas: papildomai bus viešinami projektų turinio vertinimo rezultatai, ne tik projektams prašomų skirti, bet ir jiems Fondo skirtų lėšų dydžiai, projektų trukmė.

2020 m. Sporto rėmimo fondo remiamiems projektams numatyta per 17 mln. eurų.

2020 m. Sporto rėmimo fondo lėšos iš viso skiriamos 5 sritims: veikloms, skatinančioms fizinio aktyvumo plėtrą – 40 procentų; sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimui – 20 procentų; sporto renginių organizavimui – 15 procentų; dirbančiųjų sporto srityje kvalifikacijos tobulinimui – 5 procentus; esamų sporto bazių plėtrai, priežiūrai ir remontui – 20 procentų. Pastarąją sritį administruoja Centrinė projektų valdymo agentūra.

Nuo 2021 m. kvalifikacijos tobulinimo sritis bus papildyta sporto informacijos sklaidos tema, šiai sričiai skiriamų lėšų santykis bendroje Fondo apimtyje išliks toks pat. Sporto įstatyme užfiksuotas bendras Fondo lėšų didėjimas 2021 m.

 

Komunikacijos skyrius
El. paštas info@smm.lt
Tel. +370 5 219 1235