Pranešimai spaudai

2019
balandžio
02 d.

Sukurtas įrankis vertinti neformaliojo vaikų švietimo kokybę

autor. Evgenija Levin

Muzikos, meno, sporto mokyklos, kiti neformaliojo vaikų švietimo teikėjai, remdamiesi kokybės vertinimo metodika, galės kasmet įsivertinti programų kokybę. Ne rečiau kaip kas 5 metai neformaliojo vaikų švietimo kokybę vertintų ir savivaldybės (steigėjai). Vertinimo duomenys bus vieši, prieinami Švietimo informacinių technologijų centro administruojamoje ŠVIS sistemoje. Tokia galimybė atsiranda pirmą kartą, švietimo, mokslo ir sporto ministrui Algirdui Monkevičiui patvirtinus Neformaliojo vaikų švietimo ir jo teikėjų veiklos kokybės užtikrinimo metodiką.

„Neformaliojo švietimo programų teikėjams, jų steigėjams įduodame įrankį – nesudėtingą, informacija neperkrautą metodiką. Tai padės nustatyti dabartinę situaciją, suplanuoti, ką reikėtų šioje srityje pakeisti, ištaisyti spragas, o kartu sudarys sąlygas ir tobulėti. Tikimės, kad atliekant nuolatinę stebėseną pagerės neformaliojo švietimo programų kokybė, atsiras dar daugiau įvairovės, programos pritrauks daugiau vaikų“, – sako švietimo, mokslo ir sporto ministras Algirdas Monkevičius.  

Ši metodika yra rekomendacinio pobūdžio. Įsivertinant programas bus analizuojami šie rodikliai: ugdymo pasiekimai ir pažanga, ugdymo organizavimas, aplinka, lyderystė, vadyba.

Duomenis apie teikėjų kokybės išorinį vertinimą analizuos Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras. Remiantis šiais duomenimis, programų teikėjams bus planuojami mokymai, kompetencijos tobulinimo projektai. O teikėjai, kurių veiklos kokybės rodikliai įvertinti aukštais balais, bus kviečiami dalytis patirtimi su kitais.

Nors metodika rekomendacinė, tačiau vertinti programų kokybę tiekėjus įpareigoja Švietimo įstatymas.

Ši metodika parengta išanalizavus pernai 6 savivaldybėse (Utenos, Ukmergės, Plungės, Tauragės, Visagino, Prienų) vykusio eksperimento patirtį.

2018–2019 mokslo metais Lietuvoje veikia 372 neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį ugdymą papildančios mokyklos, kuriose įvairius meno, sporto krypčių būrelius po pamokų lanko beveik 93 tūkst. vaikų, mokyklose dirba apie 5 tūkst. pedagoginių darbuotojų. Mokiniai po pamokų gali rinktis ne tik meno ar sporto mokyklą, bet ir įvairių privačių tiekėjų, organizacijų siūlomas programas, kurias akredituoja savivaldybė. Kiekvienam mokiniui, kurio tėvai pasirašo sutartį su programos tiekėju, valstybė skiria neformaliojo švietimo krepšelį – nuo 10 iki 20 eurų. Kasmet vadinamuoju neformaliojo švietimo krepšeliu pasinaudoja apie 25 proc. mokinių. Pasirinkti tikrai yra iš ko – šiuo metu 1494 švietimo teikėjai siūlo 6542 savivaldybių akredituotas neformaliojo vaikų švietimo programas.

Šiais metais įvairius neformaliojo švietimo užsiėmimus lanko daugiau nei 195 tūkst. mokinių.

 

 

 

Komunikacijos skyrius

Tel. (8 5) 219 1197

El. paštas info@smm.lt