Pranešimai spaudai

2014
sausio
01 d.

Svarbi informacija profesinio mokymo licencijų turėtojams – nauji pažymėjimų blankai

Profesinio mokymo teikėjai, turintys licencijas vykdyti formalųjį profesinį mokymą pagal darbuotojų saugos ir sveikatos srities mokymo programas, skirtas įgyti kompetencijai, reikalingai atlikti įstatymų reglamentuojamam darbui ar funkcijai, ir šias mokymo programas baigusiesiems asmenims iki 2013 m. gruodžio 31 d. išdavę darbų saugos pažymėjimo (kodas 1111) ir pažymėjimo (kodas 1114) blankus, nuo šių metų sausio 2 d. turi išduoti pažymėjimo (kodas 3105 – valstybiniai profesinio mokymo teikėjai) ir pažymėjimo (kodas 3106 – nevalstybiniai profesinio mokymo teikėjai) blankus.

Profesinio mokymo teikėjai, vykdantys Ūkininkavimo pradmenų mokymo programą (kodas 261062110), ją baigusiems asmenims iki 2013 m. gruodžio 31 d. išdavę minimalaus profesinio pasirengimo ūkininkauti pažymėjimo (kodas 1504) blankus, nuo 2014 m. sausio 2 d. išduoda: kvalifikacijos pažymėjimą (kodas 4111) valstybiniai profesinio mokymo teikėjai –asmeniui, baigusiam šio teikėjo įstaigoje kvalifikacijai įgyti skirtą formaliojo profesinio mokymo programą ir gavusiam profesinio mokymo pažymėjimą (kodas 3101) ir kompetencijų vertinimo institucijoje gavusiam kompetencijų įvertinimo pažymėjimą (kodas 3107); kvalifikacijos pažymėjimą (kodas 4112) nevalstybiniai profesinio mokymo teikėjai – asmeniui, baigusiam šio teikėjo įstaigoje kvalifikacijai įgyti skirtą formaliojo profesinio mokymo programą ir gavusiam profesinio mokymo pažymėjimą (kodas 3102) ir kompetencijų vertinimo institucijoje gavusiam kompetencijų įvertinimo pažymėjimą (kodas 3107).

Nuo šių metų sausio 2 d. naujus pažymėjimų blankus profesinio mokymo teikėjai gali įsigyti Švietimo aprūpinimo centre (Geležinio Vilko g. 12. Vilnius, tel. (8 5) 264 94 74).

Daugiau informacijos surasite Švietimo ir mokslo ministerijos skyriaus „Švietimas“ poskyryje „Profesinis mokymas“ (toliau – „Kvalifikacijos ir mokymosi pasiekimų dokumentai): http://www.smm.lt/uploads/documents/svietimas/profesinis%20mokymas/Aktuali%20informacija%20formaliojo%20profesinio%20mokymo%20licencij%C5%B3%20tur%C4%97tojams%202013%20%20(2).doc

 

Švietimo ir mokslo ministerijos

Komunikacijos skyrius

El. paštas info@smm.lt