Pranešimai spaudai

2017
vasario
03 d.

Švietimo ir mokslo ministerija ir profesinės sąjungos susitarė dėl etatinio apmokėjimo struktūros, toliau bus dirbama prie vieno modelio

Švietimo profesinių sąjungų ir Švietimo ir mokslo ministerijos atstovų susitikime stipriai pasistūmėta į priekį. Remiantis ministerijos ir profesinių sąjungų pasiūlytomis alternatyvomis, preliminariai susitarta dėl etatinio apmokėjimo principų, etato struktūros ir sudedamųjų dalių.

Taip pat sutarta dėl to, kad mokytojo atlyginimas turi būti siejamas su veiklos rezultatais, kompetencijomis, pedagoginio darbo stažu. Apsispręsta dėl galimybės etatą dalyti į dalis.

Mokytojų darbo etatą sudarys 36 valandos, o darbo krūvis bus skirstomas į kontaktines valandas ir nekontaktines.

Preliminariai susitarta, kad aukštesnę kompetenciją turintys mokytojai turėtų mažiau kontaktinių valandų, o daugiau nekontaktinių valandų būtų skiriama kitai su mokytojo darbu susijusiai veiklai.

Nekontaktines valandas ugdomajai  veiklai sutarta skirstyti į tas, kurios reikalingos tiesioginėms mokytojo pareigoms atlikti (pasiruošimas pamokoms, mokinių vertinimas ir pan.),  bei valandas papildomai veiklai mokyklos bendruomenėje.

Remiantis Švietimo įstatymo nuostatomis, preliminariai aptartas mokytojo pareigų sąrašas ir jų priskyrimas atitinkamai nekontaktinių valandų grupei.

Per susitikimą pateiktas preliminarus etatinio atlyginimo apskaičiavimo modelis. Sutarta detaliau jį apsvarstyti per kitą susitikimą.

 

 

Švietimo ir mokslo ministerijos

Komunikacijos skyrius

Tel. (8 5) 219 1197

El. p. info@smm.lt