Pranešimai spaudai

2016
rugpjūčio
09 d.

Švietimo ir mokslo ministerija tęsia susitikimus su švietimo profesinėmis sąjungomis

autor. Evgenija Levin

Rugpjūčio 9 d. vykusiame pasitarime buvo svarstomas pedagogų darbo apmokėjimo reglamentavimo nuo 2017 m. sausio 1 d. klausimas.

Švietimo ir mokslo ministerijos atstovai pristatė kelias mokytojų darbo apmokėjimo modelių alternatyvas. Pradėtos analizuoti galimybės pereiti prie etatinio darbo apmokėjimo.

Jau anksčiau yra sutarta, kad nuo šio rugsėjo 1 d. iki 5 proc. didės algos pedagogams, turintiems mažiausius koeficientus – tiek, kad būtų pasiektas koeficientų vidurkis, tam skirta 8 mln. eurų. Taigi nebeliks minimalių koeficientų, pagal kuriuos algos iki šiol buvo skaičiuojamos 41 proc. mokytojų, 22 proc. auklėtojų ir 35 proc. pagalbos mokiniui specialistų.

 

Švietimo ir mokslo ministerijos
Komunikacijos skyrius
Tel. (8 5) 219 1235
El. paštas info@smm.lt