Pranešimai spaudai

2018
lapkričio
05 d.

Švietimo ir mokslo ministrė inicijavo dar dviejų pavaldžių įstaigų auditą

Švietimo ir mokslo ministerijos auditoriai atliks Švietimo aprūpinimo centro (ŠAC) ir Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro (SPPC) veiklos ir finansinius auditus siekdami išsiaiškinti, ar centrai tinkamai organizavo ir vykdė viešuosius pirkimus.

Švietimo ir mokslo ministerijos auditoriai, ministrės J. Petrauskienės pavedimu, tikrins 2017 m. ir 2018 m. centrų vykdytus viešuosius pirkimus. Auditai Švietimo aprūpinimo centre ir Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centre pradedami lapkričio 7 d. ir bus baigti gruodžio viduryje.

Patikrinimai vykdomi reaguojant į žiniasklaidoje paviešintus faktus ir Viešųjų pirkimų tarnybos išsakytas pastabas dėl galimai neskaidriai atliekamų viešųjų pirkimų kai kuriose ministerijai pavaldžiose įstaigose.

Šiuo metu jau atliekami veiklos ir finansiniai auditai Ugdymo plėtotės centre (UPC) ir Lietuvos vaikų ir jaunimo centre (LVJC), jie bus baigti per lapkritį.

Švietimo ir mokslo ministerija iki metų pabaigos parengs pavaldžių įstaigų pertvarkos planą ir pradės jų reorganizaciją.

 

Komunikacijos skyrius
Tel. (8 5) 219 1229
E.p.info@smm.lt
 

Paieška