Pranešimai spaudai

2018
rugpjūčio
17 d.

Tarptautinėje vokiečių kalbos olimpiadoje – Lietuvos mokinių sėkmė

autor. Getės institutas Vilniuje

Vilniaus licėjaus mokinė Austėja Bazaraitė (vokiečių kalbos ją moko mokytoja Vida Pasausienė) Freiburge įvykusioje Tarptautinėje vokiečių kalbos olimpiadoje B1 lygio grupėje užėmė pirmąją vietą. Artemas Kyrylovas iš Tarptautinės Amerikos mokyklos Vilniuje (vokiečių kalbos mokytojas Povilas Villuveit) B2 lygio grupėje užėmė antrąją vietą.  

Olimpiadoje dalyvavo 140 jaunuolių iš 73 šalių. Visi mokiniai buvo atrinkti nacionaliniuose konkursuose. Jie varžėsi trijų kalbos lygių – A2, B1 ir B2 – grupėse. Olimpiadoje buvo tikrinamos ne tik vokiečių kalbos žinios, bet ir tarpkultūrinės kompetencijos, ir gebėjimas dirbti komandoje su kitų šalių atstovais, reikėjo per trumpą laiką sugalvoti ir pristatyti įdomią idėją, argumentuotai apginti savo nuomonę. Tarptautinė komisija vertino ne tik kiekvieno individualų darbą, bet ir indėlį pristatant komandinį darbą.

 
Freiburge Lietuvai atstovavę mokiniai buvo gavę Goethe`s instituto stipendijas dalyvauti Tarptautinėje vokiečių kalbos olimpiadoje.

 

Švietimo ir mokslo ministerijos

Komunikacijos skyrius

El. p. info@smm.lt