Pranešimai spaudai

spalio 13 d.

„Tūkstantmečio mokyklų“ programos kūrybinės dirbtuvės: vadovas turėtų auginti kitus lyderius

autor. BNS

Šiandien Vilniuje, „Mokyklų tobulinimo centre“, į pirmąsias „Tūkstantmečio mokyklų“ programos kūrybines dirbtuves rinkosi pedagogai, mokslininkai, socialiniai partneriai. Dirbtuvių tikslas – su švietimo bendruomene išgryninti ir apibrėžti esminius „Tūkstantmečio mokyklos“ programos komponentus. Vienas jų – lyderystė mokykloje – ir buvo pirmojo susitikimo tema.

„Tūkstantmečio mokyklos bus skirtos visiems mokiniams, visai švietimo bendruomenei. Todėl ypač svarbu, kad ir programa būtų visų – kad švietimo bendruomenė ir būtų jos kūrėja. Į dirbtuves susirinkome išsiaiškinti bendruomenei kylančius klausimus, pradedant nuo programos sąvokų detalizavimo, kad visi vienodai suprastume, kas mokykloje yra lyderystė, kaip suprantame įtrauktį, kultūrinį ar STEAM ugdymą, kas svarbiausia stiprinant šias sritis,“ – sako švietimo, mokslo ir sporto ministrės patarėja Agnė Andriuškevičienė.

Eglė Pranckūnienė, „Mokyklų tobulinimo centro“ steigėja ir vadovė, teigė tikinti, jog „Tūkstantmečio mokyklų“ programa sukurs  naujų veiklos modelių ir duos impulsą pačioms ugdymo įstaigoms atrasti naujų ugdymo, vadovavimo mokykloms, lyderystės galimybių.

„Norėčiau akcentuoti ne mokyklos lyderį, o lyderystę mokykloje – vadovo, mokytojų, galiausiai - vaikų. Vadovas, kuris supranta, kad vienas negali būti lyderis, pamatys savo komandoje tuos, kuriems gali padėti augti, atiduodant jiems daugiau įgaliojimų, atsakomybės. Praktika rodo, kad tose organizacijose, kur lyderis yra vienas, visi kiti lieka tik vykdytojais. Todėl ugdymo įstaigos vadovo lyderystė turėtų būti nukreipta į lyderių šalia savęs auginimą“, - kalbėjo pirmąsias kūrybines dirbtuves vedusi Solveiga Grudienė, vadybos konsultacijų įmonės „Primum Esse“ vadovė ir švietimo lyderystės konsultantė.

Vaidotas Kalinas, Ukmergės rajono savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas, sakė tikintis „Tūkstantmečio mokyklų“ programa ir laukiantis pokyčių visuose programoje vardijamuose lygmenyse ir srityse: ir plėtojant įtraukųjį ugdymą, ir mokyklų pritaikymą įvairių poreikių mokiniams, ir STEAM sričių vystymą, mokytojų ir mokyklų vadovų kompetencijų gilinimą.

Šią ir kitą savaitę Vilniuje vykstančios „Tūkstantmečio mokyklų“ programos kūrybinės dirbtuvės suskirstytos į keturias temas: lyderystės, įtraukties, STEAM ugdymo ir kultūrinio ugdymo. „Tūkstantmečio mokyklų“ programa numato stiprinti mokyklų pajėgumus šiose keturiose srityse, pasiūlant kiekvienai įstaigai individualius, labiausiai poreikius atliepiančius sprendimus. Taip pat numatoma stiprinti mokytojų ir mokyklų vadovų kompetencijas šiose srityse, pritaikyti mokyklų infrastruktūrą.

„Tūkstantmečio mokyklų“ programos tikslas – iki 2030 metų nuosekliai atnaujinti visas Lietuvos mokyklas, kad jos taptų atviros vaikų įvairovei bei jų poreikiams, visi vaikai turėtų lygiavertes sąlygas mokytis, nepriklausomai nuo to, kokioje socialinėje, ekonominėje ar kultūrinėje aplinkoje jie auga.

Pirmasis projekto etapas bus įgyvendintas iki 2025 m., antrasis – iki 2030 m. Planuojama, kad pirmuoju etapu diegti „Tūkstantmečio mokyklų“ programą pradės ne mažiau kaip 80 procentų savivaldybių.

Įgyvendinant programą remiamasi keliais pagrindiniais principais. Pirma, bendradarbiaujant su savivaldybėmis ieškoma individualių sprendimų ir tariamasi dėl konkrečių pažangos tikslų pasiekimo. Antra, dalyvaujančiose mokyklose bus sukurta įtraukiojo ugdymo ekosistema. Trečia, programoje dalyvaujančių mokyklų mokytojai ir mokyklų vadovai nuosekliai stiprins kompetencijas keliose prioritetinėse kryptyse: įtraukiojo, STEAM, kultūrinio ir lyderystės ugdymo. Bus tobulinama ir mokyklų infrastruktūra. Ketvirta, ugdymo organizavimas ir valdymas bus grindžiamas mokyklų bendradarbiavimu, kad infrastruktūra ir intelektiniai ištekliai būtų prieinami ir gretimų mokyklų mokiniams ir mokytojams.

Programai įgyvendinti skirta iki 210 mln. Eur.

 

Komunikacijos skyrius

El. paštas: info@smm.lt