Pranešimai spaudai

2016
gruodžio
28 d.

Valstybės finansavimas studijuojantiems nevalstybinėse aukštosiose mokyklos tampa ne pareiga, o tik papildoma galimybe

autor. Evgenija Levin

Nuo kitų mokslo metų valstybė galės finansuoti studijuojančiųjų nevalstybinėse aukštosiose mokyklose studijas tik tais atvejais, jeigu specialistų poreikio neįmanoma patenkinti ruošiant specialistus valstybinėse aukštosiose mokyklose.

Nuo sausio 1 d. įsigaliosiančioje Mokslo ir studijų įstatymo redakcijoje nebelieka teisinio pagrindo numatyti ir skirti valstybės biudžeto lėšų studijų kainai padengti nevalstybinėse aukštosiose mokyklose ir užsienio aukštųjų mokyklų filialuose, įsteigtuose Lietuvos Respublikoje. Todėl nuo sausio 1 d. Vyriausybės sprendimu naikinamas pagal senąją įstatymo redakciją galiojęs Vyriausybės nutarimas.

„Dabar studijuojantys studentai gali jaustis ramūs: anksčiau įstojusiems į tokias programas, valstybė ir toliau teiks paramą studijoms iki studijų programos baigimo“, - sako švietimo ir mokslo ministrė Jurgita Petrauskienė.

Kaip ir iki šiol, visi studentai galės pretenduoti gauti valstybės skiriamą norminės studijų kainos dydžio studijų stipendiją, kuri gali padengti išlaidas studijoms.

Įgyvendinant naujojo Mokslo ir studijų įstatymo nuostatas rengiama Asmenų, studijuojančių valstybės nefinansuojamose studijų vietose, studijų kainos arba jos dalies apmokėjimo valstybės biudžeto lėšomis tvarka. Joje numatyta galimybė, tik esant papildomam poreikiui, rengti valstybei būtinus specialistus ir nevalstybinėse aukštosiose mokyklose.

Šiuo metu valstybės finansuojamų vietų yra 2 nevalstybiniuose universitetuose ir 3 nevalstybinėse kolegijose, iš viso 5 studijų programose. Jose studijuoja 169 asmenys. Valstybė mokės už jų studijas iki jų baigimo.

 

Švietimo ir mokslo ministerijos
Komunikacijos skyrius
Tel. (8 5) 219 1200
El. p. info@smm.lt