Pranešimai spaudai

vasario 12 d.

Vasario gale bus pradėta rengti nauja bendra kolektyvinė šakos sutartis su visomis švietimo darbuotojų profesinėmis sąjungomis

Šiandien, vasario 12 d., Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos atstovų susitikime su visomis profesinėmis sąjungomis – Lietuvos švietimo ir mokslo profesine sąjunga, švietimo ir mokslo profesine sąjunga „Solidarumas“, Lietuvos profesine sąjunga „Sandrauga“, Lietuvos aukštųjų mokyklų profesinių sąjungų susivienijimu, Lietuvos švietimo darbuotojų profesine sąjunga – sutarta pradėti rengti naują bendrą švietimo šakos kolektyvinę sutartį. Tam pritarė visos profesinės sąjungos.

„Visų tikslai tie patys, dėl to pakvietėme sudaryti bendrą sutartį. Norime stiprinti socialinį dialogą švietimo bendruomenėje, ypač svarstant tokius klausimus, kaip darbo sąlygų gerinimas, atlyginimų didinimas, nes tai stiprina pedagogų motyvaciją, lemiančią geresnius mokinių pasiekimus. Taip pat bendrystė, vienijanti visų pastangas, stiprina poziciją dalyvaujant švietimo politikos procesuose“, – sako viceministrė Jolanta Urbanovič.  

 

Per šiandienos susitikimą susitarta, kad į derybų grupę kiekviena profesinė sąjunga deleguos po du atstovus. Pirmas darbo grupės susitikimas suplanuotas vasario 25 d.

 

2017 m. lapkričio 22 d. Vyriausybės įgaliota Švietimo ir mokslo ministerija pasirašė šakos kolektyvinę sutartį su keturiomis profesinėmis sąjungomis: Lietuvos švietimo ir mokslo profesine sąjunga, švietimo ir mokslo profesine sąjunga „Solidarumas“, Lietuvos profesine sąjunga „Sandrauga“, Lietuvos aukštųjų mokyklų profesinių sąjungų susivienijimu. Praėjusių metų pabaigoje ji buvo atnaujinta, tačiau profesinės sąjungos ją pasiūlė pakeisti ir papildyti. Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, atsakydama į šių profesinių sąjungų prašymą, nusprendė pasiūlyti susitarti dėl vienos šakos kolektyvinės sutarties. Lietuvos švietimo darbuotojų profesinė sąjunga iki šiol kolektyvinės šakos sutarties nebuvo pasirašiusi.

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos

Komunikacijos skyrius

Tel. (8 5) 219 1233

El. paštas info@smm.lt