Pranešimai spaudai

2013
spalio
14 d.

Vilniuje susirinkę ekspertai aptars ES atominės energetikos ir mokslinių tyrimų klausimus

autor. L. R. Žiemys

Spalio 14-17 dienomis ES Tarybai pirmininkaujanti Lietuva Vilniuje organizuoja jungtinę „FISA2013/Euradwaste’13“ konferenciją, į kurią suvažiuos apie 500 atominės energetikos ekspertų. Konferencijos siekiai – Europos atominės energijos bendrijos mokslinių tyrimų ir mokymo programos rezultatų sklaida, pastarųjų metų Europos Komisijos veiklos radioaktyvių atliekų valdymo srityje apžvalga, koncentruojantis į geologinį atliekų tvarkymą. Lietuvos pirmininkavimo metu Jungtinę Europos atominės energetikos mokslinių tyrimų konferenciją Vilniuje organizuoja Europos Komisija su Lietuvos švietimo ir mokslo ministerija. Reginį pasveikins eurokomisaras energetikos klausimams Güntheris Oettingeris ir Lietuvos švietimo ir mokslo ministras Dainius Pavalkis.

„ „Euroatomo“ programa, nuo 2014 m. įsiliesianti bendrą ES mokslinių tyrimų ir inovacijų programą „Horizontas 2020”, ne tik padės spręsti atominės energetikos problemas, bet ir skatins bendradarbiavimą tarp pramonės ir universitetų“, – pabrėžia Lietuvos švietimo ir mokslo ministras.

 

FISA2013 konferencijos metu bus diskutuojama ES programos „Euratomas“ įsiliejimo į „Horizontas 2020“ programą bei branduolio skilimo mokslinių tyrimų temomis. Ekspertai ir sprendimų priėmėjai aptars branduolinių objektų saugą, pažangios branduolinės sistemos ir kuro ciklus, švietimą ir mokymus, mokslinių tyrimų infrastruktūras ir tarptautinį bendradarbiavimą.

 

Euradwaste’13 konferencija dėmesį koncentruos į panaudoto branduolinio kuro ir radioaktyviųjų atliekų atsakingo ir saugaus tvarkymo klausimus. Konferencijos metu numatyti vizitai į Ignalinos AE.

 

Daugiau apie konferencijas:

http://cordis.europa.eu/fp7/euratom-fission/fisa-euradwaste-2013_en.html

 

Švietimo ir mokslo ministerijos Komunikacijos skyrius

El. p. info@smm.lt