Pranešimai spaudai

2014
spalio
28 d.

Visos šalies švietimo ir mokslo įstaigos – interaktyviame žemėlapyje

Sukurtas interaktyvus REGIA žemėlapis, kuriame pateikiama informacija apie šalyje teisėtai veikiančius vaikų darželius, mokyklas, neformaliojo ugdymo įstaigas ir aukštąsias mokyklas. Ši informacija padės ne tik apsispręsti siekiantiems žinių, bet ir atpažinti švietimo sektoriaus „nelegalus“.

Gyventojams skirtame interaktyviame žemėlapyje REGIA (www.regia.lt) skelbiama informacija apie šalyje registruotas švietimo ir mokymo institucijas. Taip pat pateikiami išsamūs ir patikimi duomenys apie institucijas, jų programas, suteikiamas kvalifikacijas ir kt.

Į žemėlapį įtrauktos tiek valstybinės, tiek privačios švietimo ir mokslo įstaigos: ikimokyklinio, bendrojo ir profesinio mokymo, aukštojo mokslo ar su aukštuoju mokslu susijusios institucijos, neformaliojo švietimo įstaigos. Informacija apie jas grindžiama Atviros informavimo, konsultavimo, orientavimo informacinės sistemos (AIKOS) duomenimis.

Galimybė patogiai peržiūrėti informaciją apie visas švietimo ir mokslo institucijas sudomins tėvus, ieškančius savo vaikams vaikų darželio, mokyklos ar neformalaus ugdymo įstaigos. Žemėlapis padės ir būsimiems studentams, besirenkantiems aukštąją mokyklą ar kitą mokslo įstaigą.

Be kitų privalumų, viešas registruotų mokslo ir švietimo įstaigų duomenų skelbimas REGIA žemėlapyje padės kovoti su šios srities „nelegalais“. Jeigu įstaigos nėra REGIA, tai ji negali teikti formaliojo švietimo programų: bendrojo ugdymo, profesinio mokymo, teikiančio valstybės pripažįstamą kvalifikaciją, arba koleginių ar universitetinių studijų. Bet, nebūdama REGIA, ji gali siūlyti neformaliojo švietimo programas. Registruotis Švietimo ir mokslo institucijų registre, teikiant neformaliojo švietimo programas, neprivaloma.

Interaktyvų REGIA žemėlapį, skirtą savivaldybių gyventojams, vietos valdžios institucijoms ir verslui, 2012 m. sukūrė Registrų centras. Šiuo metu projekte dalyvauja visos Lietuvos savivaldybės.

REGIA žemėlapyje taip pat pateikiami teritorijų planavimo dokumentai, informacija apie žemės mokestines vertes, išskiriami apleisti žemės ūkio naudmenų plotai, apmokestinami didesniu tarifu, pastatų energinio naudingumo sertifikatai, juridinių asmenų buveinės ir daug kitos naudingos informacijos. 

Norint peržvelgti konkrečioje savivaldybėje veikiančias švietimo ir mokslo institucijas, REGIA žemėlapyje, Visuomeninės paskirties objektų sluoksnyje, reikia pasirinkti duomenų sluoksnį  „Švietimo ir mokslo institucijos“. Detalesnė informacija pateikiama žemėlapyje pasirinkus konkrečią instituciją.

Kontaktiniai asmenys: Egidijus Čeponis, Švietimo informacinių technologijų centro specialistas, tel. (8 5) 235 6145, el. p. Egidijus.Ceponis@itc.smm.lt;

Registrų centras, Gražina Radzvilavičiūtė, Visuomenės informavimo skyriaus specialistė, tel. (8 5) 236 4566, el. p. Grazina.Radzvilaviciute@registrucentras.lt.

 

 

 

Švietimo ir mokslo ministerijos

Komunikacijos skyrius

Tel. (8 5) 219 12 35

El. paštas info@smm.lt