Pranešimai spaudai

2017
spalio
25 d.

Vyriausybė įgaliojo švietimo ir mokslo ministrę Jurgitą Petrauskienę pasirašyti kolektyvinę sutartį su profsąjungomis

Paskutinis susitikimas, per kurį su profsąjungomis buvo susitarta dėl visų sutarties punktų.

Spalio 25 dieną Vyriausybė įgaliojo švietimo ir mokslo ministrę Jurgitą Petrauskienę pasirašyti kolektyvinę sutartį su švietimo darbuotojų profesinių sąjungų atstovais. Numatoma, kad ši istorinė Švietimo ir mokslo ministerijos ir profesinių sąjungų kartu parengta kolektyvinė sutartis bus pasirašyta artimiausiomis savaitėmis.  

Pagrindiniai sutarties punktai susiję su mokytojų etatinio darbo užmokesčio įvedimu. Numatoma, kad etatinis darbo apmokėjimas palaipsniui bus įvedamas nuo 2018 metų rugsėjo per dvejus metus. Valstybė etatiniam darbo užmokesčiui įvesti papildomai skirs 93 mln. eurų. Iki 2020 metų mokytojų atlyginimas sieks tūkstantį eurų. 2018–2022 m. numatyta sudaryti prielaidas didinti dėstytojų, mokslininkų algas, gerinti jų darbo sąlygas. 

Kolektyvinės sutarties projekte numatoma iki kiekvienų metų birželio 1 d., atsižvelgus į Vyriausybės programą ir šalies ekonominę raidą, finansines galimybes, su sutartį pasirašiusiomis profesinėmis sąjungomis aptarti ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo pedagogų atlyginimų didinimo galimybes, siekiant iki 2020 metų juos sulyginti su bendrojo ugdymo mokyklų mokytojų darbo užmokesčiu.

Taip pat iki 2018 m. rugsėjo 1 d. sudaryti galimybes mokytojams mokyti kitus dalykus ir įgyti kitą pedagoginę specializaciją.

Sutarta skatinti mokyklų tinklo optimizavimą ir tobulinti mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisykles. Užtikrinant švietimo prieinamumą ir siekiant ugdymo kokybės, nustatyti tinkamą didžiausią ir mažiausią mokinių skaičių klasėje.

Sutartį parengė Švietimo ir mokslo ministerija ir 6 profesinės sąjungos.

 

 

 

   

 

 

Švietimo ir mokslo ministerijos

Komunikacijos skyrius

Tel. (8 5) 219 1197

El. p. info@smm.lt