Pranešimai spaudai

2020
vasario
05 d.

Vyriausybė patvirtino aukšto meistriškumo sporto programų finansavimo tvarką – daugėja lėšų sporto federacijoms

Vyriausybė patvirtino Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos parengtą naują Aukšto meistriškumo sporto programų įgyvendinimo finansavimo valstybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašą. Projektas buvo derintas su sporto federacijomis.  

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, atnaujinusi sporto programų finansavimo iš biudžeto tvarką, laikėsi nuostatos, kad olimpiniais metais nereikėtų daryti esminių pakeitimų, kurie turėtų įtakos aukšto meistriškumo sporto programoms finansuoti.

Naujame tvarkos apraše nustatyta, kad 2020 m. ir vėliau, vertinant sportininkų pasiekimus tarptautinėse aukšto meistriškumo sporto varžybose, strateginių sporto šakų ir olimpinių sporto šakų grupės sujungiamos į vieną grupę. Tokiu būdu sportininkams už pasiekimus tarptautinėse aukšto meistriškumo sporto varžybose suvienodinama balo vertė.

 

Tarptautinių aukšto meistriškumo sporto varžybų sąrašas sudarytas laikantis principo, kad visos sporto šakų federacijos turėtų galimybes dalyvauti tarptautinėse aukšto meistriškumo sporto varžybose, už kurias skiriami balai. Pvz., sąraše nebelieka pasaulio ir Europos taurių varžybų, nes pastarosiose dalyvauja ne visų sporto šakų atstovai.

 

Nauja tai, kad išplečiamas sporto šakų, gaunančių papildomą balą už inventoriaus transportavimą, sąrašas, papildant jį šiomis sporto šakomis: žolės riedulys, orientavimasis, fechtavimas.

 

Apraše taip pat nustatoma, kad aukšto meistriškumo sporto programų vykdytojai turi prisidėti prie programos įgyvendinimo nuosavomis ar kitų šaltinių lėšomis ne mažiau kaip 10 procentų nuo skirtos valstybės biudžeto lėšų sumos.

 

Tai pirmas Aukšto meistriškumo sporto programų įgyvendinimo finansavimo valstybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašas, tvirtinamas po naujo Sporto įstatymo priėmimo. Anksčiau buvo parengti dar du aprašai. Vadovaujantis šiuo aprašu lėšos iš valstybės biudžeto sporto federacijų programoms skiriamos pagal aiškius kriterijus. 2018 m. aukšto meistriškumo sporto programoms įgyvendinti buvo skirta 6,3 mln. eurų, 2019 m. 6,8 mln. eurų. 2020 m. bus skirta 7 mln. eurų.

 

Vyriausybės patvirtintas Aukšto meistriškumo sporto programų įgyvendinimo finansavimo valstybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašas įsigalioja 2020 m. vasario 12 d.

 

Vasario 14 dieną Švietimo, mokslo ir sporto ministerijoje planuojamas Nacionalinės sporto tarybos posėdis, kuriame bus pristatyti aukšto meistriškumo programų pokyčiai. Juos Švietimo, mokslo ir sporto ministerija siūlys apsvarstyti sporto bendruomenėms. Nauji sporto programų finansavimo kriterijai, kuriems pritartų sporto bendruomenės, turėtų būti taikomi naujam olimpiniam ciklui (2021–2024 m.).

 

 

 

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos

Komunikacijos skyrius

Tel. (8 5) 219 1233

El. paštas info@smm.lt

 

Paieška

Naujausi teisės aktai

Visi teisės aktai