Pranešimai spaudai

2004
gruodžio
10 d.

“Naujojo knygnešio” statulėle apdovanota Mokyklų tobulinimo programa


Jau antrus metus Informacinės visuomenės plėtros komitetas (IVPK) prie LRV įteikia "Naujojo knygnešio" apdovanojimus projektams ir žmonėms, labiausiai prisidėjusiems prie informacinės visuomenės plėtros šalyje. Šiais metais kategorijoje “Informacinių technologijų naudojimas švietime ir suaugusiųjų mokyme” apdovanota Mokyklų tobulinimo programa.Komisijos, kurią sudarė autoritetingi informacijos technologijų srities specialistai bei šalies žurnalistai, sprendimu Mokyklų tobulinimo programa surinko 464 balus. Buvo vertinamas įvairių iniciatyvų funkcionalumas, nauda visuomenei, parama labiausiai atskirtoms, mažiausiai internetą naudojančioms socialinėms grupėms, tęstinumo galimybės, projektų realizavimo apimtys, skaidrumas ir viešumas.

Į 2004 m. apdovanojimus švietimo srityje taip pat pretendavo 435 balus surinkęs neseniai sukurtas Lietuvos aklųjų ir silpnaregių asociacijos projektas “Elektroninių straipsnių bazė neregiams ir silpnaregiams”. Įdomu tai, kad trečiąją vietą pagal surinktų balų skaičių užėmė Mažeikių Senamiesčio pagrindinė mokykla – taip pat Mokyklų tobulinimo programos dalyvė.

Mokyklų tobulinimo programos įgyvendintojai tikisi, kad keliama mokytojų kvalifikacija, diegiama nauja vadybos bei mokymo ir mokymosi bendradarbiaujant tarp skirtingų mokyklų ir mokyklų bendruomenių kultūra turės įtakos ir geresniems mokinių pasiekimams. MTP mokyklos ne tik gauna šiuolaikines mokymo priemones (kompiuterius, “multimedia” projektorius), bet ir naujus mokymo bei vadybos įrankius – intranetą bei internete esančią virtualią aplinką.Kuriama ir vieninga švietimo valdymo informacinė sistema, kurios pagrindinis tikslas – duomenys turi būti nedubliuojami, surinkti tik reikalingiausi, patikimi ir maksimaliai integruoti bei nesunkiai, laiku prieinami visų lygių vadybininkams priimant sprendimus. Šia sistema galės naudotis tiek ministras, tiek eilinis mokyklos vadovas.

“Manome, kad mūsų programa buvo apdovanota už kompleksinę intervenciją į švietimo kokybės gerinimą, ugdymo procese panaudojant naujausias informacines technologijas. Atskiri programos komponentai yra skirti mokyklos tobulinimui, savivaldybės darbuotojų kompetencijos stiprinimui, visos bendrojo lavinimo sistemos reformai. MTP savo ašimi pasirinko pagrindinę mokyklą, didžiausios investicijos ateina į šią pakopą, tačiau poveikį pajus, kaip jau minėjau, visa bendrojo lavinimo sistema.

Programoje didelis dėmesys yra skiriamas pagrindinės mokyklos mokytojų kvalifikacijai tobulinti. Parengta mokytojų bei direktorių mokymo programa orientuota į naujus, vaikams įdomius mokymo metodus, naujų informacinių technologijų bei modernių mokymo priemonių pamokose panaudojimą. Kai mokytojas pats yra įvaldęs šiuos metodus, pats rodo pavyzdį, informacinėmis technologijomis susidomi ir vaikai. Pagrindinių mokyklų, dalyvaujančių MTP, kurių dauguma yra rajonuose ir kaimo vietovėse, mokiniai jau įvaldo tokias informacines technologijas, kurias jų broliai ir seserys pamato tik gimnazijoje ar aukštojoje mokykloje.”, - sakė Mokyklų tobulinimo programos Koordinavimo tarnybos direktorė Rasa Šnipienė.


Labiausiai informacinės visuomenės plėtrai nusipelniusiu žmogumi regioniniu mastu išrinkta Rasa Alaburdienė, Prienų Revuonos vidurinės mokyklos informatikos mokytoja, aktyviai prisidėjusi prie savo mokyklos bei kompiuterizavimo. Labiausiai informacinės visuomenės plėtrai nusipelniusiu žmogumi nacionaliniu mastu išrinktas ne vieną švietimui svarbų projektą inicijavęs Lietuvos kompiuterininkų sąjungos vadovas Alfredas Otas.

2003 m.”Naujojo knygnešio” apdovanojimuose kategorijoje “Informacinių technologijų naudojimas švietime ir suaugusiųjų mokyme” už visuomenės mokymo projektą buvo apdovanotas aljansas “Langas į ateitį”.