Pranešimai spaudai

2008
gruodžio
24 d.

Nuo kitų metų – didesnis mokinio krepšelis


Šiandien Vyriausybė pritarė Švietimo ir mokslo ministerijos siūlymui patikslinti Mokinio krepšelio metodiką 2009 metams. Nuo kitų metų mokinio krepšelyje vienam sutartiniam mokiniui bus skirta 3774 litai. (Nuo 2008 metų rugsėjo 1-osios mokinio krepšelyje vienam sutartiniam mokiniui buvo skirti 3 059 litai). Pedagogo vidutinio atlyginimo koeficientas ir krepšelio dydis patikslinti atsižvelgiant į tai, kad pedagoginių darbuotojų darbo užmokestį nuo 2009 metų sausio 1 d. planuojama didinti vidutiniškai 10 proc. Pedagogo vidutinio atlyginimo koeficientas padidintas, atsižvelgiant į duomenis apie mokytojų kvalifiakciją. Taip pat padidintos lėšos mokyklų administravimui, pedagoginei, psichologinei ir kitai pagalbai. Dėl padidėjusių pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai išlaidų, taip pat dėl padidėjusių mokymo įstaigų vadovų ir vadovų pavaduotojų ugdymui kvalifikacinių kategorijų šiam tikslui būtų skiriama vidutiniškai 2 proc. daugiau lėšų.

Atsižvelgiant į Vyriausybės programos nuostatas, 15 proc. sumažintos lėšos vadovėliams, mokymo priemonėms ir kitoms reikmėms. Nepedagoginių darbuotojų darbo užmokestis bei lėšos socialiniam draudimui mažės 12 proc.
Šiandien priimtu Vyriausybės nutarimu nustatytos dvi naujos mokinio krepšelio dalys – krepšelyje atsiras lėšos, skirtos brandos egzaminams administruoti, vykdyti ir vertinti bei profesinės linkmės meninio ugdymo programų moduliams finansuoti.

2009 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme specialioji tikslinė dotacija mokinio krepšeliui finansuoti 2009 metams sudaro 2 305 mln. Lt.

Ryšių su visuomene skyriaus vyresnioji specialistė Alma Vijeikytė
tel. (8 5) 2191233