Pranešimai spaudai

2008
sausio
08 d.

Nustatytas besimokančiųjų specialiųjų poreikių asmenų skaičius


Specialiųjų poreikių mokinių ir studentų dalis lyginant su bendru mokinių ir studentų skaičiumi 2006-2007 mokslo metais sudarė 9,2 proc. Lyginant su 2005-2006 mokslo metais, besimokančiųjų specialiųjų poreikių asmenų praėjusiais metais padaugėjo 0,5 proc. Tai parodė tyrimas „Specialiųjų poreikių turinčių asmenų mokymosi aprėptis“, kurį Švietimo ir mokslo ministerijos užsakymu atliko UAB „Factus Dominus“.Tyrimas atskleidė, kad besimokančiųjų specialiųjų poreikių asmenų dalis lyginant su bendru besimokančiųjų skaičiumi mažėja sulig aukštesniu (nuo ikimokyklinio ugdymo iki aukštojo mokslo) mokymosi lygiu.

Tyrimo metu įvertinus specialiųjų poreikių asmenų stebėsenos sistemą nustatyta, kad juridiškai ji yra apibrėžta pakankamai gerai, t.y. yra numatytos informacijos ir duomenų rinkimo institucijos, numatytos institucijų funkcijos, sukurta žmogiškųjų išteklių sistema ir sukurta informacijos valdymo techninė infrastruktūra, tačiau praktiškai ši sistema funkcionuoja nepakankamai efektyviai, nes trūksta bendradarbiavimo tarp institucijų.

Ryšių su visuomene skyriaus vyriausioji specialistė
Aida Janionytė
Tel. (8 5) 2191233