Pranešimai spaudai

2012
lapkričio
16 d.

Paskelbti konkursai keturių valstybinių mokslinių tyrimų institutų direktorių pareigoms


Švietimo ir mokslo ministerija skelbia konkursus eiti Gamtos tyrimų centro, Inovatyvios medicinos centro, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto ir Lietuvos kultūros tyrimų instituto direktorių pareigas. Kandidatams būtina nepriekaištinga reputacija, mokslo daktaro laipsnis, vadybinė patirtis ir patirtis dalyvaujant tarptautiniuose mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros projektuose.

Direktorius privalo išmanyti su valstybinio mokslinių tyrimų instituto veikla susijusius teisės aktus, Lietuvos mokslo ir studijų politiką ir strategiją, instituto valdymo principus ir mokslinių tyrimų realizavimo specifiką ir perspektyvą, turi būti susipažinęs su Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“, Europos Sąjungos struktūrinės paramos administravimo sistema ir ES strateginiais su moksliniais tyrimais susijusiais dokumentais. Pretendentams būtina mokėti lietuvių kalbą ir kelias užsienio kalbas.

Valstybinių mokslinių tyrimų instituto direktorius renkamas penkerių kadencijai, tas pats asmuo vadovu gali būti skiriamas ne daugiau nei dvi kadencijas iš eilės.

Reikalavimus pretendentams nustato ir valstybinio mokslinių tyrimų instituto direktorių renka švietimo ir mokslo ministro patvirtinta konkurso komisija. Ją sudaro penki nariai: instituto mokslo tarybos pirmininkas, du socialinių partnerių atstovai ir du Švietimo ir mokslo ministerijos atstovai.

Nauja valstybinių mokslinių tyrimų institutų vadovų rinkimo tvarka įsigaliojo 2009 m. priėmus Mokslo ir studijų įstatymą, Pagal naująją tvarką iki šiol išrinkti Lietuvos socialinių tyrimų centro ir Lietuvos agrarinės ekonomikos instituto direktoriai. Nauji valstybinių mokslinių tyrimų institutų direktoriai renkami pasibaigus ankstesnių vadovų kadencijai.

Konkursų sąlygas ir reikalavimus pretendentams galima rasti skyriuje „Konkursai“:
http://www.smm.lt/konkursai/vad_p.htm

Smulkesnė informacija teikiama tel.: +370 5 219 1108, +370 5 219 1170.

Švietimo ir mokslo ministerijos
Komunikacijos skyrius
Tel. (8 5) 219 1183
El. paštas info@smm.lt