Pranešimai spaudai

2012
sausio
30 d.

Patikslinti tarptautinių užsienio kalbų egzaminų ir tarptautinio bakalaureato rezultatų įskaitymo principai


Moksleiviams, pasirinkusiems tarptautines programas ir egzaminus, nebeliko kliūčių stoti į Lietuvos aukštąsias mokyklas. Švietimo ir mokslo ministras Gintaras Steponavičius patvirtino rekomendacijas dėl tarptautinio bakalaureato programos rezultatų įskaitymo. Taip pat patikslinta tarptautinių užsienio kalbų egzaminų įskaitymo tvarka, siekiant „išversti“ tarptautinius pasiekimų vertinimus į lietuvišką sistemą, kad moksleiviams nereikėtų du kartus atsiskaityti už tas pačias žinias.Rekomendacijos dėl tarptautinio bakalaureato rezultatų įskaitymo skirtos moksleiviams, kurie mokėsi pagal tarptautinio bakalaureato programą ir nori įgyti lietuvišką brandos atestatą. Turintieji tarptautinio bakalaureato sertifikatą, bet negavę diplomo nuo šiol galės kreiptis į vidurinio ugdymo programą vykdančią mokyklą dėl tolesnio mokymosi ir brandos egzaminų laikymo. Mokykla turimus mokomųjų dalykų vertinimus įskaitys ir moksleiviui nebereikės jų kartoti. Rezultatų įskaitymo rekomendacijas galima rasti čia:
http://www.mokslas.lt/files/uploaded/isak_rekomendacijos_tb_galutinis.pdf .

Patikslinta tarptautinių užsienio kalbų egzaminų įskaitymo tvarka nustato, kad nuo šių metų stojant į Lietuvos aukštąsias mokyklas vietoj valstybinių užsienio kalbų brandos egzaminų bus įskaitomi iš viso 17 tarptautinių užsienio – anglų, prancūzų ir vokiečių – kalbų egzaminų, išlaikytų ne žemesniu kaip B2 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis. Koreguojant tvarką patikslinti anglų kalbos IELTS egzamino ir vokiečių kalbos TestDaf egzamino atitikmenys. Tarptautinių egzaminų sąrašas taip pat papildytas trimis naujais anglų kalbos egzaminais – Pearson Test of English (PTE) level 3, level 4 ir level 5.

Tarptautinis užsienio kalbos egzaminas atitinka valstybinio brandos egzamino svorį skaičiuojant konkursinį balą. Tačiau jis neatstoja vieno iš minimalių ministro nustatytų rodiklių, būtinų stoti į valstybės finansuojamas studijų vietas. Tad abiturientas, išlaikęs tarptautinį egzaminą, ir norintis patekti į valstybės finansuojamą vietą universitete, turi būti išlaikęs 3 valstybinius brandos egzaminus, o stojantis į menų studijas bei kolegijas – 2 valstybinius brandos egzaminus.

Reikalaujamu lygiu išlaikę tarptautinį užsienio kalbos egzaminą moksleiviai mokyklos direktoriaus įsakymu atleidžiami nuo valstybinio užsienio kalbos egzamino, o jų užsienio kalbos įskaitos rezultatas prilyginamas 10 balų. Jeigu stojantysis išlaikė abu – ir tarptautinį, ir valstybinį brandos – egzaminus, skaičiuojant konkursinį balą imamas palankesnis stojančiajam egzamino rezultatas. Daugiau informacijos apie tarptautinių egzaminų įskaitymą galima rasti čia:
http://www.mokslas.lt/files/uploaded/tarptautiniu_egzaminu_iskaitymas.pdf .

Švietimo ir mokslo ministerijos
Komunikacijos skyrius
Tel. (8 5) 219 1183
El.p. info@smm.lt

Paieška

Naujausi teisės aktai

Visi teisės aktai