Pranešimai spaudai

2009
gruodžio
01 d.

Patvirtina Etninės kultūros plėtros švietimo įstaigose strategija


Netolimoje ateityje mokiniai galės susipažinti su etninės kultūros pagrindais - tokiomis jos sritimis kaip tautos būdas, maistas, kraštotyra, žodinis paveldas, kalendorinės šventės, liaudies medicina ir kt. Švietimo ir mokslo ministras Gintaras Steponavičius patvirtino Etninės kultūros plėtros švietimo įstaigose strategiją, kuria remiantis, bendrojo lavinimo mokyklose bus sukurta vientisa šios kultūros ugdymo sistema. Pradinio ugdymo bendroji programa bus papildyta etninės kultūros temomis, o 5–12 klasių mokiniai naują discipliną galės mokytis kaip pasirenkamąjį dalyką. Jo programą planuojama parengti ir patvirtinti iki pavasario.

Etnokultūra praturtins ir neformaliojo ugdymo sferą. Senųjų liaudies amatų mokymas bus skatinamas profesinio mokymo įstaigose.

Kartu bus rengiami vadovėliai, mokomoji medžiaga mokytojams, mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programos etninės kultūros ugdymo kompetencijoms tobulinti.

Taip pat numatoma finansuoti gyvosios tradicijos renginius, etninės kultūros kolektyvų veiklą, parengti interaktyvių šios krypties muziejų edukacinių programų žemėlapį.

Etninės kultūros plėtrai prielaidas sudaro Etninės kultūros plėtros valstybinė programa, kurią Vyriausybė patvirtino 2003 m. Sociologinių tyrimų rezultatai rodo, kad švietimo įstaigose, puoselėjančiose etnokultūrinį ugdymą, atsiranda didesnis poreikis pažinti tradicinę kultūrą, mokiniai yra didesni Lietuvos patriotai, užaugę mažiau linkę emigruoti.

Etninės kultūros plėtros švietimo įstaigose strategiją galima surasti Švietimo ir mokslo ministerijos interneto svetainės www.smm.lt skyriaus „Naujienos“ poskyryje „Naujausi teisės aktai“
http://www.smm.lt/naujienos/nteises_a.htm