Pranešimai spaudai

2004
gruodžio
14 d.

Pirminės prevencijos priemonėmis sustabdytas narkotinių medžiagų plitimas tarp mokinių


Konferencijoje „Alkoholio, tabako, narkotikų ir kitų psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencija“ pristatyti naujausi Europos mokyklos alkoholio ir kitų narkotikų tyrimo projekto (ESPAD – angl.) duomenys.Lietuvoje apklausti 5036 mokiniai. Tyrimo metu vidutinis mokinių amžius buvo 15,8 metų.
Tyrimo rezultatais Lietuvoje narkotinių medžiagų, tokių kaip heroinas, ekstazi ir tirpikliai, vartojimas tarp moksleivių per 4 metus Lietuvoje nežymiai, bet sumažėjo.
„Narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo dinamika leidžia teigiamai vertinti pedagogų indėlį, pirminės prevencijos kryptis ir mokyklose diegiamus metodus,“ – sakė Švietimo ir mokslo ministerijos Socialinės politikos departamento direktorius Rolandas Zuoza.
Pasak R. Zuozos, narkotikai buvo naujas socialinis reiškinys Lietuvoje ir jų plitimas 1995-1999 m laikotarpiu buvo didžiulis. Per 1999-2003 m. Lietuva sugebėjo sustabdyti narkotinių ir psichotropinių medžiagų populiarėjimą ir plitimą tarp mokinių.

Lyginant su kitomis Europos šalimis, Lietuva priskiriama prie mažiausiai vartojančių marihuaną/hašišą – 13, 5 proc., tuo tarpu Čekijoje šis skaičius - 44 proc., Šveicarijoje - 40 proc., Airijoje - 39 proc. Jungtinėje Karalystėje ir Prancūzijoje - 38 proc.
Labai svarbus rodiklis vertinant narkotikų paplitimą yra kitų narkotikų (be marihuanos ir hašišo) vartojimas. Šis rodiklis Lietuvoje 1999 metais buvo gan aukštas (9 proc.),o 2003 m tyrimas parodė, kad jis sumažėjo beveik 2 proc. iki 7,1 procento.
Dauguma mokinių suvokia, kad vartodami narkotines medžiagas stipriai rizikuoja. Beveik 60 proc. mokinių juos vartoja iš smalsumo.

Europos šalyse paplitęs mokinių rūkymas. Lietuva neišsiskiria iš kitų šalių konteksto. Tačiau Lietuvoje, skirtingai nuo didžiosios dalies Europos valstybių, rūkančių berniukų yra daugiau nei mergaičių. Kad rūkančių mergaičių yra daugiau nei berniukų, nurodė tokios šalys kaip Belgija, Bulgarija, Kroatija, Danija, Farerų salos, Prancūzija, Vokietija, Graikija, Grenlandija, Airija, Meno sala, Italija, Nyderlandai, Norvegija, Portugalija, Jungtinė Karalystė, o skirtumo tarp lyčių nenustatė Suomija, Švedija, Šveicarija.
Lietuvoje, kaip ir kitose Europos šalyse, blaivybė tarp 15-16 metų mokinių nėra populiari. Lietuvoje, kaip ir visose Europos šalyse, alkoholį vartojančių mokinių skaičius didėjo, tačiau mergaičių, kurios per paskutines 30 dienų 10 ir daugiau kartų vartojo alkoholį skaičius nežymiai, bet mažėjo.
Pastebima, kad Lietuvoje lengva ar gana lengva įsigyti alkoholinių gėrimų. Kad lengva įsigyti alaus, nurodė net 92 proc., vyno – 85 proc., o stipriųjų alkoholinių gėrimų – 69 proc. mokinių.

Psichoaktyvių medžiagų vartojimo paplitimas Vakarų ir Vidurio Europoje skatina aktyvinti pirminę prevenciją ir organizuoti efektyvią ankstyvąją intervenciją.
Švietimo ir mokslo ministerijos iniciatyva visose Lietuvos mokyklose įsteigta per 800 socialinių pedagogų etatų. Daugelyje mokyklų dirba ne po vieną socialinį pedagogą ar psichologą.
Jų pagrindinė funkcija - gyvenimo įgūdžių ir nuostatų formavimas aktyviais ugdymo metodais.
Įgyvendinant Specialiojo ugdymo paslaugų teikimo programas savivaldybėse veikia pedagoginės psichologinės tarnybos, kurios finansuojamos iš mokinio krepšelio lėšų. Joms finansuoti skirta beveik 5 mln. Lt.
Siekiant gerinti vaikų užimtumą, ugdyti jų saviraišką, stiprinti ugdymo institucijų ryšį su vietos bendruomene, didinti rizikos vaikų adaptacijos ir reabilitacijos visuomenėje galimybes, toliau įgyvendinama Vaikų vasaros poilsio organizavimo, Vaikų ir paauglių nusikalstamumo prevencijos, Nacionalinė narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos ir kryptingo užimtumo programos. Tam Švietimo ir mokslo ministerija skiria per 6 mln. Litų.

Duomenys apie jaunų žmonių alkoholio ir narkotikų vartojimo įpročius, vykdant Alkoholio ir kitų narkotikų tyrimo projektą (ESPAD – angl.) Europos mokyklose buvo renkami tris kartus. Pirma studija buvo atlikta 1995 metais 26-iose šalyse, antra – 1999 metais 30–tyje šalių.
Konferencijoje pristatyti duomenys gauti trečiojo tyrimo metu, atlikto 2003 m. 35-iose šalyse, apklausiant daugiau nei 100 000 mokinių gimusių 1987 m.
2003 m. ESPAD tyrime dalyvavo: Austrija, Belgija, Bulgarija, Kroatija, Kipras, Čekijos Respublika, Danija, Estija, Farerų salos, Suomija, Prancūzija, Vokietija (6 Bundeslander), Graikija, Grenlandija, Vengrija, Islandija, Airija, Meno sala, Italija, Latvija, Lietuva, Malta, Nyderlandai, Norvegija, Lenkija, Portugalija, Rumunija, Rusija (Maskva), Slovakijos Respublika, Slovėnija, Švedija, Turkija (6 miestai), Ukraina ir Jungtinė Karalystė.

Tyrimą galima rasti Švietimo ir mokslo ministerijos tinklalapyje www.smm.lt, skyrelyje "Tyrimai".

Smulkesnė informacija:
Socialinių problemų sektoriaus vyr. specialistas Algimantas Šimaitis, tel.: 8-5-2743086.Informacijos ir ryšių su visuomene
sektoriaus vyriausiasis specialistas Arūnas Malinovskis
tel. (8-5) 274 31 38