Pranešimai spaudai

2008
gruodžio
17 d.

Plungės žemės ūkio ir verslo mokyklos įvaizdį gerina projektinės veiklos


Plungės žemės ūkio ir verslo mokykla, siekdama efektyvaus ir kokybiško švietimo sistemos organizavimo ir valdymo aktyviai dalyvauja projektinėje veikloje. Per 2006-2008 metus įvykdyti trys projektai, kurių bendra vertė 6,4 mln. litų.Šiandien, gruodžio 17 d., Plungės žemės ūkio ir verslo mokykloje buvo pristatyti 2006 – 2008m. įgyvendinti projektai.

Įgyvendinus ES struktūrinių fondų ir LR bendrųjų finansavimo lėšų finansuojamą LR švietimo ir mokslo ministerijos ir CPVA projektą „Plungės žemės ūkio ir verslo mokyklos infrastruktūros ir paslaugų plėtra” (projekto vertė - 1,5 mln. Lt), buvo rekonstruota profesinio mokymo laboratorija. Laboratorijoje buvo pakeisti šaldytuvai, elektrinės viryklės, įsigyta įvairių pjaustyklių, smulkinimo įrangos, įrankių komplektų ir kitų reikalingų priemonių.

Verslo paslaugų teikėjo bei staliaus rengimo laboratorija atnaujinta šiuolaikiškomis priemonėmis –, nupirktas keltuvas, betono pjovimo mechanizmas, elektrinę glaistymo ir dažymo įranga. Būsimieji staliai pamokose taip pat naudosis šiuolaikiškomis priemonėmis - dulkių ir pjuvenų nutraukimo įranga, medienos frezavimo, lizdų kalimo - dygiavimo, universaliomis medžio apdirbimo staklėmis.

Žemės ūkio gamybos verslo darbuotojų mokymui mokykla įsigijo du naujus traktorius „New Holland“, trijų korpusų apverčiamuosius plūgus, javų sėjamąją, šieno ir šiaudų ritinių vyniojimo polietileno plėvele įrangą, bulvių sodinamąją ir kasamąją.

Technikos priežiūros verslo darbuotojams ir automobilių mechanikams rengti buvo įsigytas automobilių keltuvas, ratų balansavimo stendas, pusautomatis suvirinimo aparatas, žvakių tikrinimo elektroninis prietaisas, alyvos pylimo, naudotų tepalų surinkimo įranga ir transporto priemonių dalių mokomieji stendai.

Atnaujinus mokyklos infrastruktūrą Plungės žemės ūkio ir verslo mokyklos moksleiviams, baigus mokslus, bus atvertos plačios galimybės švietimo, profesinio pasirengimo ir užimtumo didinimo srityse. Moksleiviai sugebės dirbti su naujausiomis medžiagomis, naujausiais metodais ir technologijomis.

Įgyvendinus LR švietimo ir mokslo ministerijos finansuojamą projektą „Plungės žemės ūkio ir verslo mokyklos mokomojo korpuso renovacija“ (projekto vertė - 2,5 mln. litų), apšiltintos mokomojo korpuso sienos, renovuotas ir apšiltintas stogas, pakeisti langai, įrengtos automatinės lauko durys, atliktas sanitarinių mazgų remontas, įrengta priešgaisrinė signalizacija ir kitos priešgaisrinės priemonės, įsigyta mokyklinių, biuro baldų bei konferencinė įranga.

Įgyvendinus ES struktūrinių fondų ir LR bendrųjų finansavimo lėšų finansuojamą LR ūkio ministerijos ir LVPA projektą „Plungės žemės ūkio ir verslo mokyklos pastatų energetinio ūkio modernizavimas“ (projekto vertė - 2,4 mln. litų), modernizuota šildymo sistema, atliktas dalinis bendrabučių fasadų šiltinimas, renovuoti ir apšiltinti stogai, pakeisti pastatų langai ir lauko durys. Projekto įgyvendinimo metu skirtos investicijos 5 pagrindiniams mokyklos pastatams: mokomajam korpusui, praktinių užsiėmimų pastatui, valgyklos pastatui ir dviejų bendrabučių pastatams.

Šie projektai atnešė tikrai žymios ir apčiuopiamos naudos ne tik visai mokyklos bendruomenei, bet Plungės miesto ir rajono gyventojams.

Daugiau informacijos: Plungės žemės ūkio ir verslo mokyklos Vystymo skyriaus vedėja Irma Dantė, tel. (8 448) 72534.