Pranešimai spaudai

2004
gruodžio
16 d.

Pradėjo eiti pareigas naujasis švietimo ir mokslo ministras


Šiandien pradėjo eiti pareigas naujasis švietimo ir mokslo ministras Remigijus Motuzas. Ministerijos darbuotojams jį pristatė Ministras Pirmininkas Algirdas Brazauskas. Kalbėdamas ministras pabrėžė jo pirmtakų nuveiktus darbus, švietimo darbų tęstinumą ir nusakė naujas darbų kryptis. „Pats stovėjęs prie švietimo reformos ištakų, turiu pasidžiaugti, kad švietimo sistema tobulėja. Pasiekta tai, ko norėjome. Tačiau kiekvienas laikmetis kelia savo sąlygas. Šiandien esame Europos bendrijoje – prieš tai gerai atlikome „namų darbus“, bet dabar svarbu, kaip seksis toliau. Nuo mokyklos, nuo švietimo sistemos efektyvumo priklauso, kokie mes būsime Europoje, kokius piliečius išugdysime. Norėčiau, kad visi dirbtume darniai ir atsakingai,“ - sakė ministras R.Motuzas.
R.Motuzas, kilęs iš pedagogų šeimos, ilgą laiką dirbo švietimo sistemoje, turi ir teorinės, ir praktinės švietimo administravimo patirties.
Remigijus Motuzas gimė 1956 m. lapkričio 17 d., Skuode.
1978 m. baigė Vilniaus pedagoginio universiteto Filologijos fakultetą ir įgijo
lietuvių kalbos ir literatūros mokytojo specialybę.
1993 m. baigė Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto doktorantūrą ir įgijo socialinių mokslo edukologijos krypties mokslų daktaro laipsnį.
1991-1993 m. Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto doktorantas ir dėstytojas.
1993-1994 m. Lietuvos Respublikos Prezidento referentas švietimo ir mokslo klausimais.
1994-1997 m. Švietimo ir mokslo ministerijos sekretorius.
1997-2001 m. Tautinių mažumų ir išeivijos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinis direktorius.
2001-2002 m. Lietuvos Respublikos nuolatinės atstovybės prie Europos Tarybos ministras patarėjas.
2002-2003 m. Užsienio reikalų ministerijos Administracinio departamento direktorius.
Nuo 2003 m. lapkričio 4 d. Užsienio reikalų ministerijos valstybės sekretorius.
2004 m. gruodžio 13 d. Prezidento dekretu paskirtas tryliktosios Vyriausybės švietimo ir mokslo ministru.
Kalba anglų ir rusų kalbomis.
Vedęs, turi dukrą ir sūnų.
Informacijos ir ryšių su visuomene sektoriaus
vyresnioji specialistė Alma Vijeikytė
Tel. (8 5) 2743138