Pranešimai spaudai

2004
gruodžio
08 d.

Priešmokyklinių grupių daugėja ir jų pedagogams didinami atlyginimai


Didėjant švietimo finansavimui ir gerėjant priešmokyklinio ugdymo sąlygoms vis daugiau vaikų pradeda lankyti priešmokyklinio ugdymo grupes. Šiemet į priešmokyklinio ugdymo grupes atėjo beveik 1200 daugiau vaikų nei pernai. Nuo kitų metų pradžios priešmokyklinio ugdymo grupes pasieks padidinti „mokinių krepšeliai“.
Visų priešmokyklinukų krepšelis didėja 10 proc., o specialiųjų poreikių turintiems priešmokyklinukams skirtas 20 proc. didesnis mokinio krepšelis. Iš viso priešmokyklinio ugdymo grupėms finansuoti valstybė skiria 3 mln. litų daugiau nei pernai.
Tai leis priešmokyklinio ugdymo pedagogams padidinti atlyginimus. Pagal darbo apmokėjimo tvarką jiems numatyti 5-20 proc. priedai, tačiau, pasak Ikimokyklinio ir pradinio skyriaus vedėjos G. Šeibokienės, iki šiol tai buvo tik savivaldybių teisė mokėti iš sutaupytų lėšų, o nuo kitų metų priedams mokėti skiriama ir papildomų pinigų.
Nuo rugsėjo 1 d. pereinant prie etatinio apmokėjimo tvarkos visų mokytojų, mokyklų vadovų, specialiųjų pedagogų atlyginimas padidės dar 60-70 Lt .

Daugiau lėšų bus skiriama ugdymo priemonėms. 2005 m. priešmokyklinuko krepšelyje ugdymo priemonėms bus skirta 20 proc. daugiau lėšų nei pernai. Kadangi priešmokykliniam ugdymui vadovėliai nereikalingi, tai visas šias lėšas, beveik po 50 Lt vienam vaikui, bus galima panaudoti naujoms ugdymo priemonėms įsigyti. Už šias lėšas bus perkami didaktiniai ir stalo žaidimai, dėlionės, piešimo priemonės, sporto inventorius ir kita.

Kitąmet priešmokyklinio ugdymo pedagogams, kaip ir visiems mokytojams, bus pridedama apmokamų dienų kvalifikacijai tobulinti. Vietoj 3 dienų nuo sausio 1-osios mokytojams bus mokama už 5 dienas, skirtas kvalifikacijai tobulinti. Tam 2005 m. papildomai skiriama 6,7 mln. Lt.
Papildomai 2003-2005 m. įgyvendinama tikslinė priešmokyklinio ugdymo pedagogų kvalifikacijos kėlimo programa. Joje iki 2004 m. pabaigos dalyvavo 1885 pedagogai. Tam buvo skirta 150 tūkst. Lt – po 90 Lt kiekvienam pedagogui. 2005 m. programa bus tęsiama, ir jai skirta 75 tūkst. litų.

Priešmokyklinis ugdymas – neprivalomas, bet visiems vaikams nuo 6 metų (ar 5 metų, jei tėvai pageidauja) valstybės laiduojamas ugdymas. Priešmokyklinės grupės veikia ikimokyklinio ugdymo įstaigose, bendrojo lavinimo mokyklose. Jei tėvai pageidauja vaiką ugdyti namuose, vaikams teikiama įvairiopa pagalba: pedagoginės, psichologinės konsultacijos, taip pat specialioji, socialinė pedagoginė pagalba.

„Priešmokyklinė programa yra skirta vaikams, kurie po metų eis į mokyklą. Priešmokyklinėje grupėje jie įgyja socialinių įgūdžių, išmoksta bendrauti su bendraamžiais. Ypač tai svarbu vaikams, kurie iki tol bendravo tik su suaugusiaisiais arba gyvena socialinę atskirtį patiriančioje šeimoje“, – sakė Gražina Šeibokienė.

Iš viso priešmokyklinio ugdymo grupes lanko beveik 64 procentai 5-6 metų amžiaus grupės vaikų.