Pranešimai spaudai

2012
gruodžio
11 d.

Pristatyti ketvirtokų ir aštuntokų matematikos, gamtos mokslų ir ketvirtokų skaitymo tarptautinių tyrimų rezultatai


Švietimo ir mokslo ministerijoje pristatyti naujausi tarptautinio 4-okų ir 8-okų matematikos ir gamtos mokslų tyrimo TIMSS 2011 ir tarptautinio 4-okų skaitymo gebėjimų tyrimo PIRLS 2011 rezultatai. Lietuvos ketvirtokų ir aštuntokų matematikos, gamtos mokslų ir skaitymo rezultatai yra aukščiau už abiejų tarptautinių tyrimų skalės vidurkį.

Lietuvos ketvirtokų matematikos rezultatas – 534 skalės taškai, mūsų mokiniai yra 14 pozicijoje iš 50 šalių ir teritorijų, statistiškai reikšmingai mus lenkia tik 11 šalių. Geriausi Singapūro, Pietų Korėjos, Honkongo, Taivano, Japonijos ketvirtokų matematikos rezultatai. Iš Europos geriausiais rezultatais išsiskyrė Šiaurės Airija. Lietuvos ketvirtokų gamtos mokslų rezultatas – 515 skalės taškų. Lietuva užima 26 poziciją, tačiau statistiškai reikšmingai Lietuvą lenkia 18 šalių. Geriausi Pietų Korėjos, Singapūro, Suomijos, Japonijos mokinių gamtos mokslų rezultatai.

Lietuvos aštuntokų matematikos rezultatas – 502 skalės taškai. Lietuva užima 14 poziciją iš 42 šalių, tačiau statistiškai reikšmingai Lietuvą lenkia vos 8 šalys. Geriausi Pietų Korėjos, Singapūro, Honkongo, Taivano, Japonijos aštuntokų matematikos rezultatai. Aštuntokų gamtos mokslų rezultatas – 514 skalės taškų. Lietuva užima 14 poziciją, tačiau statistiškai reikšmingai mus lenkia tik 11 šalių. Geriausi Singapūro, Taivano, Pietų Korėjos, Japonijos, Suomijos mokinių gamtos mokslų rezultatai.

PIRLS Lietuvos ketvirtokų skaitymo rezultatas yra statistiškai reikšmingai aukščiau už PIRLS skalės vidurkį, 528 skalės taškai. Mūsų mokinių rezultatas 26 pozicijoje iš 45 šalių. Geriausi Honkongo, Rusijos, Suomijos, Šiaurės Airijos skaitymo rezultatai.

Pagrindinis TIMSS tikslas – ištirti matematikos bei gamtos mokslų mokymo programų efektyvumą, siejant jį su 4 ir 8 klasių mokinių pasiekimais bei mokymo(si) aplinkomis. PIRLS tyrimo tikslas – išsiaiškinti mokinių grožinės literatūros ir informacinio pobūdžio tekstų skaitymo pasiekimus ir jų patirtį mokantis skaityti namuose bei mokykloje, išnagrinėti, kaip mokinių pasiekimai keičiasi.

TIMSS 2011 dalyvavo 60 šalių ir 14 kitų teritorijų: 4 klasės tyrime dalyvavo 50 šalių ir 7 teritorijos, 8 klasės – 42 šalys ir 14 teritorijų. TIMSS Lietuvoje dalyvavo 4688 4-os klasės mokiniai iš 154 mokyklų ir 4747 8-os klasės mokiniai iš 141 mokyklų. PIRLS 2011 tyrime 45 šalys. Lietuvoje dalyvavo 4660 mokinių iš 154 lietuviškų mokyklų.

„Dalyvavimas tarptautiniuose tyrimuose duoda svarbių impulsų efektyviau diegti naujoves šalies švietimo sistemoje. Tai, kad Lietuvos mokinių rezultatai aukščiau visų dalyvaujančių šalių vidurkio, mus nuteikia pozityviai, nors ryškėja svarbios sritys (berniukų mokymas ir mokymasis, laboratorijų kūrimas ir pan.), kur turime dėti esminių pastangų rezultatams pagerinti“, – sakė švietimo ir mokslo ministras Gintaras Steponavičius.

Į IEA, Tarptautinės švietimo vertinimo asociacijos (International Association for the Evaluation of Educational Achievement) tyrimus Lietuva įsitraukė nuo nepriklausomybės pradžios. TIMSS tyrimas Lietuvoje vykdomas jau penktą kartą, PIRLS – trečią kartą.

Tarptautinių tyrimų rezultatai yra reikšmingi kiekvienos šalies švietimo sistemai, nes leidžia ne tik įvertinti šalies mokinių pasiekimus tarptautiniame kontekste, bet ir išryškina sistemos stipriąsias ir tobulintinas sritis. Efektyviai pasinaudojus gautais duomenimis ir išryškėjusiomis tendencijomis, galima sėkmingai tobulinti ugdymo procesą.

Tyrimų ataskaitos skelbiamos http://www.smm.lt/svietimo_bukle/tyrimai_tmp.htm
Daugiau informacijos:
Dr. Rita Dukynaitė, IEA generalinės asamblėjos narė, tel. 219 11 23
Olga Kostina, TIMSS nacionalinė projekto koordinatorė, tel. 275 61 80
Irina Mackevičienė, PIRLS nacionalinė projekto koordinatorė, tel. 275 61 80


Švietimo ir mokslo ministerijos
Komunikacijos skyrius
Tel. (8 5) 219 1235
El. paštas info@smm.lt