Pranešimai spaudai

2004
sausio
07 d.

Profesinės mokyklos pradėtos finansuoti pagal lėšų vienam mokiniui skyrimo principą


Nuo šių metų pradžios profesinės mokyklos pradėtos finansuoti pagal naują metodiką: mokymo lėšos skiriamos sutartiniam moksleiviui. Panašus principas („moksleivio krepšelis“) jau trečius metus taikomas finansuojant bendrojo lavinimo mokyklas.

Profesiniam mokymui skirtas lėšas sudaro pedagogų darbo užmokestis, pinigai profesijos mokytojų kvalifikacijai tobulinti, vadovėliams, psichologinei, specialiajai pagalbai, mokyklos bibliotekos darbuotojams išlaikyti, taip pat pinigai profesinei techninei literatūrai, techninėms vaizdumo priemonėms, medžiagoms ir įrankiams praktiniam mokymui įsigyti.

„Nauja profesinių mokyklų finansavimo metodika leis veiksmingiau naudoti skiriamas lėšas ir sudarys vienodas galimybes kaimo ir miesto mokiniams įgyti paklausią darbo rinkoje profesiją“, - sako Švietimo ir mokslo ministerijos sekretorius Alvydas Puodžiukas.

Pagal naują finansavimo metodiką, vieno profesinės mokyklos mokinio mokymui per metus skiriama nuo 800 Lt iki 6 209 Lt, priklausomai nuo mokymosi pakopos, mokymosi trukmės. Daugiausiai lėšų skiriama specialiųjų poreikių moksleivių profesiniam mokymui – nuo 2 589 Lt sutrikusio intelekto moksleiviams iki 6 209 Lt akliesiems.

Vidutiniškai vieno sutartinio profesinės mokyklos moksleivio mokymui skirta 1655 Lt.

Iki šiol profesinės mokyklos buvo finansuojamos atsižvelgiant į moksleivių skaičių, teikiamų kvalifikacijų parengimo kainą. Tačiau atskirai nebuvo numatoma lėšų mokymo priemonėms, praktiniam mokymui reikalingoms medžiagoms, mokytojų kvalifikacijai.

Lietuvoje veikia 79 valstybinės profesinės mokyklos. Nauja finansavimo metodika būtų taikoma ir viešosioms profesinio mokymo įstaigoms.

Naujos profesinių mokyklų finansavimo tvarkos nuostatos parengtos vadovaujantis Švietimo įstatymu ir Valstybinės švietimo strategijos 2003 – 2012 m. nuostatomis.

Bendrojo lavinimo mokyklų finansavimo tvarka pagal moksleivio krepšelio principą įsigaliojo 2002 m.


Informacijos ir ryšių su visuomene
sektoriaus vadovė Nomeda Barauskienė
tel. 274 31 85