Pranešimai spaudai

2012
lapkričio
13 d.

Savivaldybių ir švietimo institucijų atstovai aptars neformaliojo ugdymo krepšelio panaudojimo galimybes


Lapkričio 14-15 d. Vilniuje vyks mokomasis seminaras „Neformaliojo vaikų švietimo įgyvendinimas savivaldybėse“ visų šalies savivaldybių administracijų, neformaliojo vaikų švietimo institucijų atstovams.
Renginio dalyvius pasveikins švietimo ir mokslo ministras Gintaras Steponavičius. Seminare bus pristatytos nacionalinės neformaliojo vaikų švietimo kaitos kryptys, plėtros galimybės. Dalyviai aptars projekto „Pasirenkamojo vaikų švietimo finansavimo modelio sukūrimas ir išbandymas savivaldybėse“ įgyvendinimą, taip pat jo plėtros galimybes savivaldybėse.

Nuo šių mokslo metų Anykščių, Klaipėdos, Panevėžio rajonų ir Panevėžio miesto savivaldybės išbando neformalaus ugdymo projektą – pinigai vaiko pasirinktam užsiėmimui. Vaikui, dalyvaujančiame pasirenkamajame ugdyme (dabar jis vadinamas neformaliuoju), per mėnesį skiriamas 100 litų dydžio krepšelis.
Naujo finansavimo privalumas – plati užsiėmimų pagal pomėgius pasiūla ir galimybė įtraukti į prasmingas ugdymo veiklas apie 50 proc. vaikų. Dabar neformaliojo švietimo užsiėmimus lanko 23 proc. vaikų.

Projektą „Pasirenkamojo vaikų švietimo finansavimo modelio sukūrimas ir išbandymas savivaldybėse“ inicijavo Švietimo ir mokslo ministerija. Projektą vykdančiam Ugdymo plėtotės centrui skirta apie 6 mln. Lt iš ES Socialinio fondo ir Lietuvos biudžeto lėšų.

Švietimo ir mokslo ministerijos
Komunikacijos skyrius
E.p. info@smm.lt
Tel. (8 5) 219 1253