Pranešimai spaudai

2012
gruodžio
19 d.

Seime posėdžiavo mokiniai - Mokomojo Europos parlamento dalyviai


Gruodžio 19 d. Vilniuje baigiasi Mokomojo Europos parlamento sesija. Keturias dienas 300 moksleivių iš visos Lietuvos išbandė parlamentaro darbą: svarstė klausimus komitetuose, diskutavo, susitiko su Seimo nariais.
Mokiniai dirbo šiuose mokomuosiuose komitetuose: Ekonomikos ir pinigų politikos, Tarptautinės prekybos, Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos, Užsienio reikalų, Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos, Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos, Užimtumo ir socialinių reikalų.

Tarptautinio projekto Mokomasis Europos Parlamentas (MEP), kuris ES šalyse vykdomas nuo 1989 metų, tikslas - suteikti jaunimui žinių apie Europos Sąjungos institucijas, politiką bei sprendimų priėmimo tvarką, Europos integracijos procesus, ugdyti jaunuolių pilietinę savimonę.

Lietuvoje šis projektas pradėtas įgyvendinti 2003 m. "Europos namai" kasmet organizuoja Mokomojo Europos parlamento sesijas vyresniųjų klasių moksleiviams. Įvairiuose Lietuvos mokyklose vyksta tarpinės ir regioninės sesijos, nacionalinė sesija rengiama Lietuvos Respublikos Seime bei įvairiose ministerijose. Du kartus per metus dvi moksleivių delegacijos (po penkis moksleivius) dalyvauja tarptautinėse sesijose vienoje iš ES ar kandidačių šalių.

Švietimo ir mokslo ministerijos
Komunikacijos skyrius
E.p.info@smm.lt
Tel. (8 5) 219 1253