Pranešimai spaudai

2012
gruodžio
18 d.

Skelbiama atranka į ilgalaikes pedagogų kvalifikacijos tobulinimo stažuotes


Iki 2013 m. sausio 4 d. mokytojai gali teikti paraiškas į pusės metų trukmės kvalifikacijos tobulinimo stažuotes, prasidėsiančias nuo vasario 1-osios. Tai gali būti stažuotės Lietuvos arba užsienio šalių švietimo, mokslo, kultūros įstaigose, įmonėse, taip pat universitetinės studijos ar metodinių priemonių ir vadovėlių rengimas.
Siūloma per 60 vietų, kuriose mokytojai galės tobulintis, tačiau jiems suteikiama teisė ir savarankiškai pasirinkti stažuotės vietas.
Kvalifikacijos tobulinimo metu mokytojams bus mokama stipendija, taip pat užtikrinamos visos socialinės garantijos ir išsaugoma darbo vieta.

Būsimi stažuočių kandidatai paskutinius metus ugdymo įstaigoje turi būti dirbę pilnu etatu ir turėti ne mažesnį nei 8 metų pedagoginio darbo stažą.
Planuojama, kad pusės metų trukmės stažuotėse galės tobulintis 23 pedagogai.

Pirmosios ilgalaikės mokytojų stažuotės startavo rugsėjį. Dvidešimt vienas mokytojas pradėjo metų trukmės profesines stažuotes šalies universitetuose, įvairiose švietimo ir mokslo įstaigose. Jie pasirinko universitetines studijas Vytauto Didžiojo, Kauno technologijos, Lietuvos edukologijos, Šiaulių universitetuose bei švietimo įstaigose. Mokytojai tobulina ir gilina profesines kompetencijas, o priimančios įstaigos turi galimybę susipažinti su pedagoginio darbo aktualijomis.

Ilgalaikės stažuotės rengiamos Ugdymo plėtotės centrui vykdant ES paramos fondų remiamą projektą „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra“. Tai – didžiausias ir plačiausias mokytojams skirtas projektas. Per dvejus metus apie 70 pedagogų galės pasinaudoti vienerių ir pusės metų trukmės stažuotėmis Lietuvos ar užsienio šalių švietimo, mokslo, kultūros įstaigose bei įmonėse arba rinktis universitetines studijas, rengti metodines priemones, vadovėlius.
Per šį laikotarpį iš viso daugiau kaip 8 tūkst. pedagogų turės galimybę dalyvauti įvairiuose šio projekto mokymuose.

Iki 2013 m. gruodžio mėnesio kas pusmetį švietimo ir mokslo institucijos bei švietimo projektus įgyvendinančios organizacijos gali teikti paraiškas stažuotės vietoms.

Informacijos apie mokytojų ilgalaikes stažuotes, reikalingų dokumentų formas rasite Ugdymo plėtotės centro tinklalapyje: http://www.upc.smm.lt/projektai/pkt/naujienos/stazuotes4.php

Daugiau informacijos: Vilma Venta Jankūnienė, tel. 862984653, (8 5) 2772181.

Švietimo ir mokslo ministerijos
Komunikacijos skyrius
E.p.info@smm.lt
Tel. (8 5) 219 1253