Pranešimai spaudai

2015
birželio
23 d.

ŠMM pradėjo derybas su profesinėmis sąjungomis dėl Lietuvos švietimo šakos kolektyvinės sutarties parengimo

Antradienį Švietimo ir mokslo ministerijos darbo grupė pradėjo derybas su Lietuvos profesinėmis sąjungomis dėl Lietuvos švietimo šakos kolektyvinės sutarties parengimo. Tokia sutartis, kuri padėtų įgyvendinti socialinę partnerystę ir nustatyti švietimo socialines, ekonomikos plėtros kryptis, šalies istorijoje būtų pasirašoma pirmą kartą. Vyriausybė Švietimo ir mokslo ministeriją vesti derybas su profesinės sąjungomis dėl Lietuvos švietimo šakos kolektyvinės sutarties parengimo įgaliojo balandžio 8 d. nutarimu.

Profesinės sąjungos į derybas atėjo nesusitarusios dėl jas apjungsiančios Jungtinės atstovybės, kuri deramai joms atstovautų pasirašant dėl Lietuvos švietimo šakos kolektyvinės sutarties. Todėl Švietimo ir mokslo ministerija susitarė su profesinėmis sąjungomis, kad jos per dvi savaites suderintų savo pozicijas ir pasirašytų Jungtinės atstovybės sutartį, tuomet derybos bus tęsiamos.

„Galime derėtis su visomis profesinės sąjungomis atskirai, tačiau jeigu jūs rasite būdą susitarti, mums visiems dirbti kartu bus lengviau, o derybos vyks konstruktyviau. Susitarkite tarpusavyje, svarbiausia – geranoriškumas, tuomet judėsime pirmyn ir nudirbsime reikšmingus darbus visi kartu“, - kalbėjo švietimo ir mokslo ministrė Audronė Pitrėnienė.

Lietuvoje iš viso veikia aštuonios profesinės sąjungos, iš kurių šešios teigė sutarusios dėl Jungtinės atstovybės sutarties, su dviem - Lietuvos švietimo darbuotojų profesine sąjunga ir Lietuvos profesine sąjunga „Sandrauga“ – derinimas dėl sutarties tebevyksta.

 

Švietimo ir mokslo ministerijos
Komunikacijos skyrius
El. paštas info@smm.lt