Pranešimai spaudai

2007
gruodžio
22 d.

Suderintos Bendrojo priėmimo į Lietuvos aukštųjų mokyklų pagrindines ir vientisąsias studijas 2008 metais taisyklių bendrosios nuostatos


Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti patvirtintos Bendrojo priėmimo į Lietuvos aukštųjų mokyklų pagrindines ir vientisąsias studijas 2008 metais taisyklių bendrosios nuostatos suderintos su Švietimo ir mokslo ministerija. 2008 m. keičiasi Bendrojo priėmimo į Lietuvos aukštųjų mokyklų pagrindines ir vientisąsias studijas stojamosios studijų įmokos dydis ir stojančiojo pildomame prašyme pateikiamų pageidavimų skaičius.

Išanalizavus kelerių metų stojančiųjų pildomų prašymų duomenis, pageidavimų skaičius sumažintas iki 12. Pateikiant 1 pageidavimą, stojantysis turės mokėti 80 Lt stojamąją studijų įmoką, pateikiant nuo 2 iki 12 pageidavimų, nepriklausomai nuo to, kada jie pateikti - 170 Lt.

Bendrojo priėmimo į Lietuvos aukštųjų mokyklų pagrindines ir vientisąsias studijas taisykli7 bendrosiomis nuostatomis vadovaujasi 19 auštųjų mokyklų, dalyvaujančių bendrajame priėmime (visi 15 valstybinių universitetų, 2 nevalstybiniai (ISM vadybos ir ekonomikos universitetas, Vilniaus universiteto tarptautinio verslo mokykla), 1 valstybinė kolegija (Vilniaus kolegija) ir 1 nevalstybinė kolegija (Vilniaus teisės ir verslo kolegija).

Bendrojo priėmimo į Lietuvos aukštųjų mokyklų pagrindines ir vientisąsias studijas 2008 metais taisyklių bendrąsias nuostatas galima rasti Švietimo ir mokslo ministerijos interneto tinklalapyje, skiltyje „Studijos, mokslas ir technologijos“, skyrelyje „Studijos“, poskyryje „Priėmimas“ ir Atviros informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistemos (AIKOS) tinklalapyje - www.AIKOS.smm.lt.

Ryšių su visuomene skyriaus vyriausioji specialistė
Aida Janionytė
Tel. (8 5) 2191233