Pranešimai spaudai

2017
kovo
01 d.

Sumanios specializacijos strategija – nuo mokslo idėjos iki produkto

Kovo 1 d. Švietimo ir mokslo ministerijoje vyko Sumanios specializacijos koordinavimo grupės posėdis, kuriame dalyvavo švietimo ir mokslo ministrė Jurgita Petrauskienė. Per posėdį svarstyta sumanios specializacijos strategijos įgyvendinimo eiga, mokslo ir verslo bendradarbiavimo skatinimo galimybės.

„Inovatyviai ekonomikai labai svarbu, kad žinios būtų paverstos pinigais. Įgyvendindami sumanios specializacijos strategiją siekiame, kad kelias nuo mokslo idėjos iki produkto būtų kuo lengvesnis”, – sako švietimo ir mokslo ministrė Jurgita Petrauskienė.

2014–2021 m. ES struktūrinių fondų lėšos, nukreiptos į inovacijas, koncentruojamos į efektyvų mokslo ir verslo bendradarbiavimo skatinimą per sumanios specializacijos strategiją. Sumani specializacija reiškia, kad investuojama į mokslinių tyrimų sritis, kuriose šalis turi gerą įdirbį bei mokslo ir verslo bendradarbiavimo potencialą.

Lietuva yra patvirtinusi šešias sumanios specializacijos kryptis. Tai energetika ir tvari aplinka; įtrauki ir kūrybinga visuomenė; agroinovacijos ir maisto technologijos; nauji gamybos procesai, medžiagos ir technologijos; sveikatos technologijos ir biotechnologijos; transportas, logistika ir informacinės ir ryšių technologijos.

Sumanios specializacijos įgyvendinimui numatyta skirti apie 680 mln. eurų iš Švietimo ir mokslo ministerijos ir Ūkio ministerijos administruojamų ES struktūrinių lėšų. Priemonės, skirtos sumanios specializacijos procesui, dengia idėjos kelią iki produkto. 


Švietimo ir mokslo ministerijos
Komunikacijos skyrius
El. paštas info@smm.lt
 

Paieška