Pranešimai spaudai

2020
liepos
02 d.

Susidomėjimas pedagogikos studijomis neslūgsta

Praėjus pirmajam priėmimo į aukštąsias mokyklas mėnesiui pastebimas tolesnis pedagoginių studijų populiarumas. Laikyti motyvacijos testą, reikalingą norintiems tapti būsimaisiais pedagogais, birželio pabaigoje buvo užsiregistravę net 1130 stojančiųjų, iš jų daugiau nei du trečdaliai – pirmuoju pageidavimu. Palyginimui, pernai į bakalauro pedagogines studijas iš viso įstojo 429 asmenys.

Universitetuose, birželio 30 d. duomenimis, studijuoti pedagogikos pirmuoju pageidavimu jau buvo užsiregistravę 458 stojantieji, tai sudaro 7,07 proc. šių metų pirmųjų pageidavimų. 2019 m. tuo pačiu laiku motyvacijos vertinimui pirmuoju pageidavimu buvo užsiregistravę 345 stojantieji, arba 3,9 proc. visų to meto pirmųjų pageidavimų.

Kolegijose studijuoti pedagogikos pirmuoju pageidavimu iki 2020 m. birželio 30 d. jau buvo užsiregistravę 359 stojantieji, arba 8,37 proc. šių metų pirmųjų pageidavimų. 2019 m. tokiu laiku buvo užsiregistravę 320 stojančiųjų į pedagogiką, arba 5,56 proc. visų to meto pirmųjų pageidavimų.

„Džiugu konstatuoti, kad šiemetiniame priėmime ir toliau matome didelį pedagoginių studijų populiarumo augimą. Pasirinkusiems pedagogikos studijas skirsime 300 eurų stipendijas. Tai yra efektyvi priemonė, skatinanti ateiti į mokytojo profesiją “, – sako švietimo, mokslo ir sporto ministras Algirdas Monkevičius.

Šiemet pedagoginėms bakalauro studijoms numatomos skirti 585 valstybės finansuojamos studijų vietos. Visi, 2020 m. įstojusieji į valstybės finansuojamas pedagoginių studijų vietas, bus skatinami 300 eurų stipendijomis – tokios stipendijos bus skiriamos ne tik įstojusiems į bakalauro studijas, bet ir į profesines pedagogikos studijas, kurias galima rinktis jau įgijus dalyko bakalauro ar magistro laipsnį. Be to, atsižvelgus į valstybės poreikius, ministro nustatyta tvarka stipendijos bus skirtos ir tiems, kurie pedagogikos studijas pasirinks kaip gretutines.

Planuojama, kad nuo šių metų rudens tokios stipendijos iš viso galės būti mokamos 845 pedagogines studijas pasirinkusiems asmenims: 585 įstojusiems į bakalauro studijas, 210 įstojusių į pedagogikos profesines studijas ir 50 pasirinkusių pedagogikos gretutines studijas.

Ministras A. Monkevičius taip pat yra pažymėjęs, kad šios stipendijos nėra vienintelis žingsnis siekiant pritraukti studijas baigusius absolventus ateiti dirbti į mokyklas. „Būtina taip pat gerinti mokytojų darbo sąlygas, didinti jų atlyginimus. Tai jau yra daroma ir bus tęsiama ateityje“, – sakė ministras.

Lietuvoje veikia 3 didžiausi pedagogų rengimo centrai: Šiaulių universitete, Vilniaus universitete, Vytauto Didžiojo universitete. Daugiau informacijos apie pedagogikos studijas galima rasti svetainėje mokysiu.lt.

Mokytojus rengia ir kiti Lietuvos universitetai, taip pat kolegijos. Pedagogikos studijose galima rinktis iš 64 programų: nuo vaikų darželio auklėtojo iki informacinių technologijų mokytojo. Be to, galima tapti kelių dalykų mokytoju iš karto, studijuojant pagal vieną programą.

Komunikacijos skyrius
El. paštas info@smm.lt
Tel. +370 5 219 1129