Pranešimai spaudai

2002
gruodžio
19 d.

Švietimo forumas aptars Nacionalinį veiksmų planą “Švietimas visiems”


Rytoj, gruodžio 20 d., 10 val. Vilniaus Mokytojų namų Svetainėje (Vilniaus g. 39, Vilnius) vyks Nacionalinio švietimo forumo konferencija, kurioje bus svarstomos Lietuvos Nacionalinio veiksmų plano gairės ir veiksmų planas bei aptarta kitų metų Forumo veiklos tematika.Nacionalinį švietimo forumą sudaro mokslininkai, pedagogai, politikai, įvairių nevyriausybinių organizacijų, šalies valdymo institucijų, verslo atstovai.

Forumas yra atvira erdvė, kviečianti veiksmingai partnerystei ir dialogui telktis visas interesų grupes – šeimas, pedagogus, besimokančio jaunimo organizacijas, visuomenės institucijas, religines organizacijas, darbdavių, verslo ir valdžios atstovus, regioninius darinius, savivaldybių ir politinių partijų žmones. Forumas glaudžiai bendradarbiauja su tarptautinėmis organizacijomis.


Informacijos ir ryšių su visuomene sektoriaus
vyriausiasis specialistas Edvardas Špokas
tel. 274 31 85