Pranešimai spaudai

2007
gruodžio
13 d.

Švietimo ir mokslo ministerija įteikė Vyriausybei mokslo ir studijų reformai būtinus įstatymų projektus


Švietimo ir mokslo ministerija šiandien Vyriausybei įteikė Mokslo ir studijų, Valstybinių aukštųjų mokyklų turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymų projektus bei Viešųjų įstaigų įstatymo ir Žemės įstatymo straipsnių pakeitimo projektus. Šių įstatymų projektai pakoreguoti pagal socialinių partnerių komentarus. Šie teisės aktai būtų pagrindiniai dokumentai, kuriais remtųsi mokslo ir studijų sistemos pertvarka, jei Seimas juos priimtų. „Įstatymų projektai buvo parengti laikantis parlamentinių partijų susitarimo, pasirašyto birželio mėnesį. Studentai, akademinė bendruomenė, politikai, taip pat ir verslo atstovai reiškia vis didesnį nepasitenkinimą aukštojo mokslo kokybe, nepakankama sąveika su visuomenės ir ūkio poreikiais, todėl jau šiandien reikia daryti esmines pertvarkas. Rengdama įstatymų projektus ministerija konsultavosi ir tarėsi su visais jau minėtais socialiniais partneriais“, – sako švietimo ir mokslo ministrė Roma Žakaitienė.

Netobuli įstatymai yra viena iš priežasčių, dėl kurių nukenčia studijų kokybė. Jos gerinimą ministerija yra pripažinusi kaip vieną pagrindinių mokslo ir studijų sistemos pertvarkos tikslų. Pagrindiniai Mokslo ir studijų įstatyme numatomi dalykai: suteikiama daugiau įgaliojimų valstybinėms aukštosioms mokykloms, stiprinama jų autonomija, taip pat siūloma keisti šių institucijų valdymą taip, kad didėtų atskaitomybė visuomenei. Aukštosiose mokyklose siūloma didinti tarybų, kurių didžiąją dalį sudaro socialiniai partneriai, vaidmenį, nepažeidžiant šių institucijų autonomijos. Įstatymo projekte numatytas naujas mokslinių tyrimų įstaigų valdymo modelis.

„Siūlymai įtraukti įstaigų, įmonių bei organizacijų, suinteresuotų sėkminga mokslinių institutų veikla, atstovus į institutų strateginių sprendimų priėmimą, paskatins mokslo įstaigas labiau orientuoti savo veiklą į valstybės, visuomenės ir ūkio poreikius“, – sako Švietimo ir mokslo ministerijos sekretorius Giedrius Viliūnas.

Mokslo ir studijų įstatymo projekte siūloma ir daugiau naujovių: vietoj dieninių, vakarinių ir neakivaizdinių studijų siūloma pereiti prie tarptautinių – nuolatinės ir ištęstosios formų. Naujai įstatymo projekte apibrėžiamas ir studijų finansavimo klausimas. Nemokamas mokslas būtų užtikrintas 30 proc. geriausiai besimokančiųjų, kiti nuolatinės studijų formos studentai taip pat iš dalies būtų finansuojami valstybės lėšomis, paramą gautų ir socialiai remtini studentai. Siūloma, kaip ir buvo numatyta politinių partijų susitarime, kad valstybės pilnai ar iš dalies finansuojamų studijų vietų skaičius būtų skirstomas pagal stojimo rezultatus, o ne formaliai paskirstomas aukštosioms mokykloms. Nemokamas mokslas būtų laiduojamas trečiosios pakopos studentams ir rezidentams.

Vyriausybei teikiami įstatymų projektai taip pat svarbūs mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros sričiai. Pirmą kartą Mokslo ir studijų įstatymo projekte yra apibrėžtas programinis – konkursinis finansavimas. Valstybinių aukštųjų mokyklų turto disponavimo, naudojimo, ir disponavimo juo įstatymo projektas bei jį lydintys Žemės ir Viešųjų įstaigų įstatymų straipsnių pakeitimai suteiktų daugiau autonomijos, ūkinio savarankiškumo valstybinėms aukštosioms mokykloms. Šie teisės aktai sumažintų nereikalingą biurokratiją, leistų, pavyzdžiui, prie universitetų kurtis pumpurinėms įmonėms, kurios skatintų mokslo ir verslo ryšį, taip pat mokslui imlaus verslo plėtrą.

Naujojo Valstybinių aukštųjų mokyklų turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo projekte siūloma didinti pasitikėjimą aukštosiomis mokyklomis, stiprinti jų autonomiją, nustatant, kad aukštosios mokyklos pačios priimtų sprendimus nuomodamos turtą pagal panaudos sutartis, o atnaujinti ar perduoti turtą galėtų pagal uzufrukto sutartį, kuri suteikia teisę naudotis svetimu turtu ir pajamomis nekeičiant turto savininko.

Aukštosios mokyklos taip pat galėtų daug laisviau disponuoti nebiudžetinėmis arba specialiosiomis lėšomis ir intelektinės nuosavybės turtinėmis teisėmis. Tai skatintų mokslinių tyrimų plėtrą bei bendradarbiavimą su verslo atstovais. Įstatymo projekte aukštosioms mokykloms numatoma suteikti galimybę steigti ir investuoti į juridinius asmenis. Siūloma pakeisti ir Žemės įstatymą, o aukštąsias mokyklas numatyti žemės patikėtiniais.

„Kadangi valstybinės aukštosios mokyklos daugiausiai finansuojamos mokesčių mokėtojų lėšomis, o jų valdomas turtas priklauso valstybei, natūralu, kad suteikiant daugiau laisvių, bus siekiama užtikrinti ir jų atskaitomybę visuomenei bei numatyti tam tikrus apribojimus“, – sako Švietimo ir mokslo ministerijos Turto valdymo skyriaus vedėja Margarita Jakštonienė.

Pateikusi įstatymų projektus Vyriausybei, Švietimo ir mokslo ministerija toliau dirbs su socialiniais partneriais. Ketinama dirbti su atskiromis sudedamosiomis pertvarkos dalimis, rengti poįstatyminių aktų projektus. Tačiau jau nuo kitų metų pradžios bus pradėta įgyvendinti viena iš pertvarkos krypčių – kokybės gerinimas: dėstytojų ir mokslo darbuotojų darbo užmokestis nuo naujų metų didės 20 proc.

Elona Bagdanavičienė,
Ryšių su visuomene skyriaus vedėja
Tel. (8 5) 2191229