Pranešimai spaudai

2017
vasario
08 d.

Švietimo ir mokslo ministerija remia studentų iniciatyvas

Švietimo ir mokslo ministerija iki kovo 6 d kviečia studentus teikti paraiškas pilietinių, mokslinių, kūrybinių ir sportinių studentų projektų konkursui.

Bus finansuojami projektai, atitinkantys numatytas 2017 m. prioritetines tyrimų temas: tai tęstinės veiklos antikorupcine tematika; socialiai jautrių grupių studentų aprėpties tyrimas; XXI amžiaus kompetencijos: ko nori studentai, ko tikisi darbdaviai ir ką siūlo aukštosios mokyklos; neformaliojo švietimo ir savanorystės įtaka studijų pasirinkimui ir karjerai.

Finansavimą taip pat gali gauti renginiai, skatinantys studentų pilietinę, mokslinę, kūrybinę ir sportinę veiklą ir plėtojantys bendradarbiavimą.

Projektus konkursui gali teikti Lietuvos aukštosios mokyklos, jų studentų atstovybės ir Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų atstovybių sąjunga.

Nuo 2017 m. paraiškas pilietiniams, moksliniams, kūrybiniams ir sportiniams studentų projektams organizuoti galima teikti vieną kartą per metus.

Daugiau informacijos apie konkursą galima rasti čia.

Švietimo ir mokslo ministerijos
Komunikacijos skyrius
El. paštas info@smm.lt
Tel. +370 5 219 1130