Pranešimai spaudai

2008
gruodžio
23 d.

Švietimo ir mokslo ministerija skatina visuomenines studentų iniciatyvas


Skatindama jaunimo visuomenines iniciatyvas, Švietimo ir mokslo ministerija kasmet skelbia visuomeninių projektų temas ir remia studentų atstovybių sąjungų ir aukštųjų mokyklų studentų atstovybių projektus.2008 m. buvo paskelbtos 7 visuomeninių projektų temos: „Informacijos apie aukštojo mokslo sistemos pertvarką sklaida: studentų auditorijos vaidmuo“, „Studentų dalyvavimas aukštųjų mokyklų valdyme ir kokybės užtikrinime“, „Lietuvos studento pažymėjimo pripažinimas kitose šalyse ir tarptautinio studento pažymėjimo įvedimo Lietuvoje galimybės: užsienio šalių praktika ir patirtis“, „Akademinis sąžiningumas ir studentų nusirašinėjimo bei darbų plagijavimo prevencija“, „Akademinės etikos kodeksų nuostatos – studentų ir dėstytojų pozicijos“, „Korupcijos prevencija Lietuvos aukštosiose mokyklose“, „Studentų savivaldų mokymai: projektų valdymas, finansinių išteklių valdymas, teisinė bazė, studijų procesas, studentų socialinė padėtis“.

Šiemet pagal ministerijos paskelbtas temas finansuoti 8 projektai, kuriuos parengė Lietuvos studentų atstovybių sąjunga, Lietuvos studentų sąjunga, Klaipėdos universiteto studentų atstovybė ir Alytaus kolegijos studentų atstovybė.

Gruodžio 23 d. Lietuvos studentų atstovybių sąjunga pristatė Švietimo ir mokslo ministerijos užsakymu 2008 m. vykdytus projektus: „Aukštojo mokslo skaidrumo skatinimas“ ir „Etikos kodeksų taikymo aukštosiose mokyklose analizė“.

2009 m. sausio mėnesį Lietuvos studentų sąjunga pristatys projektus: „Konferencija „Alma Mater XXI amžiuje/Aukštųjų mokyklų valdymas: kurį kelią pasirinkti?“ ir „Studentų identifikaciniai dokumentai Europos kontekste“.

Lietuvos studentų atstovybių sąjungos atliktą tyrimą „Etikos kodeksai aukštosiose mokyklose: Studentų ir dėstytojų apklausa“ galite rasti adresu: http://www.smm.lt/svietimo_bukle/docs/tyrimai/sb/Etikos_kodeksu_tyrimas_08.pdf

Daugiau informacijos: Universitetinių studijų skyriaus vyresnioji specialistė Giedrė Pačėsienė, tel. (8 5) 219 01 35


Aušra Veličkaitė
Ryšių su visuomene skyrius
Tel. (8 5) 219 0132

Paieška