Pranešimai spaudai

2008
gruodžio
30 d.

Švietimo ir mokslo ministras Gintaras Steponavičius susitiko su kolegijų direktoriais


Šiandien, gruodžio 30d., Švietimo ir mokslo ministras Gintaras Steponavičius pristatė aukštojo mokslo reformos pagrindines nuostatas kolegijų direktoriams, supažindino juos su svarbiausiais pokyčiais, planuojamais aukštojo mokslo srityje. „Kiti metai aukštajam mokslui – iššūkių metas“, - sakė ministras. Anot G. Steponavičiaus, įgyvendinama reforma įgalins aukštojo mokslo įstaigas pritraukti ženklesnes lėšas iš privataus sektoriaus, o tai teigiamai atsilieps tiek universitetų, tiek kolegijų veiklai. Tarp svarbiausių planuojamų naujovių – „studijų krepšelio“ įvedimas, aukštųjų mokyklų teisinės formos pakeitimas, suteikiant joms daugiau autonomijos valdyti turtą, ir naujos valstybės remiamų paskolų sistemos sukūrimas. „Studijų krepšeliai“ bus atskirai sudaromi kolegijoms ir universitetams. Jau nuspręsta, kad universitetams tokiu būdu bus paskirstyta 51mln. litų.

Pertvarka taip pat numato pakeitimus aukštųjų mokyklų valdyme. Daugelis kolegijų jau padarė pažangą modernizuodamos valdymą – jų direktoriai yra renkami savivaldos Tarybų. Priėmus naują Mokslo ir studijų įstatymą, tokiu būdu bus renkami visų aukštųjų mokyklų vadovai.

Kolegijų studentų skaičius nuolat auga. Praėjusiais 2007-2008 akademiniais metais kolegijose studijavo per 60 tūkst. studentų. Ateityje planuojama, kad kolegijų sektorius dar labiau stiprės, jų vaidmuo (ypač regionuose) didės.

Kolegijų direktoriai pakvietė ministrą dialogui ir bendram darbui, išreiškė norą dalyvauti toliau tobulinant reformos nuostatas. Kolegijų atstovai, kaip ir kiti akademinės bendruomenės nariai, bus įtraukti į darbo grupes studijų paskolų sistemai bei „studijų krepšelio“ metodikai kurti ir vertinimo kriterijams harmonizuoti.

Ministro atstovė spaudai
Aistė Skaržinskaitė
Aiste.skarzinskaite@smm.lt
Tel. 219 11 82; 8 614 13 069