Pranešimai spaudai

2016
rugsėjo
07 d.

Švietimo ir mokslo ministrė A. Pitrėnienė susitiko su J. E. Prezidentu V. Adamkumi

Švietimo ir mokslo ministrė Audronė Pitrėnienė trečiadienį ministerijoje susitiko su Vytauto Didžiojo universiteto tarybos pirmininku, Jo Ekscelencija Prezidentu Valdu Adamkumi ir Lietuvos edukologijos universiteto tarybos pirmininku Henriku Algirdu Juškevičiumi aptarti šių universitetų jungimąsi.

„Šios aukštosios mokyklos apie jungimąsi pradėjo kalbėti dar prieš metus. Džiaugiuosi, kad jungimasis įgauna pagreitį, kad abu universitetai ieško galimybių padidinti studijų ir mokslo kokybę bei racionaliau panaudoti infrastruktūros išteklius. Ministerija, jos specialistai suteiks aukštosioms mokykloms visą reikalingą pagalbą“, - kalbėjo švietimo ir mokslo ministrė A. Pitrėnienė.

Pasak ministrės, aukštojo mokslo padėtis – neefektyviai veikiantis mokslo ir studijų institucijų tinklas, programų dubliavimas, nepakankama orientacija į tarptautiškumą, žema kokybės kartelė – netenkina nei pačių universitetų, nei valstybės intereso. Tačiau, anot švietimo ir mokslo ministrės, pačios aukštosios mokyklos mato situaciją ir ieško sprendimų.

„Toks aukštųjų mokyklų tinklas, koks yra dabar Lietuvoje, ateityje negalės išsilaikyti dėl mažėjančio studentų skaičiaus, todėl tam tikrų sprendimų turi imtis pačios aukštosios mokyklos. Džiaugiuosi, kad kai kurios jų tai ir daro“, - pažymėjo ministrė A. Pitrėnienė.

Balandžio mėnesį universitetų jungimuisi pritarė Vyriausybė, gegužę – Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas. Konsolidaciją taip pat palankiai įvertino abiejų universitetų Tarybos ir Senatai.
 

Švietimo ir mokslo ministerijos
Komunikacijos skyrius
El. paštas info@smm.lt